Cennet ve gençlik

Eyüp Aktaş: Genç kardeşlerimizden birisi şöyle bir sual sordu: Cennette insanlar otuz üç yaşında olacaklarsa, ben ve babam ikimiz de mi aynı yaşta olacağız? Benimle babamın farkı nasıl olacak?”

 

Gençlik Herkesin Hakkıdır

Kıyametten sonra “yeniden yaratılış” herkesi kapsayan bir tecellidir. Hiç kimse bu “yeniden yaratılış lütfundan” hariç kalmaz.

Kur’ân müjde ediyor ki: “Şüphesiz, Biz onları yepyeni bir yaratılışla yarattık.”1

Kur’ân’ın müjdesi, Cennette babaların, annelerin, dedelerin, ninelerin, dedelerin dedelerinin, genç nesiller ile hepsi genç yaşta yaşıt ve akran olarak yeniden yaratılmış olacakları şeklindedir.

Cennetin sistemi, hukuku, standardı, kabulü böyle oluşturulmuştur.

Kaldı ki bazen amca ile yeğenin, teyze ile yeğenin yaşıt olma, hatta yeğenin yaşça daha büyük olma durumu dünyada bile mümkündür ve vakidir. Öyle ki, yeğen, kendisinden yaşça küçük olan amcasına amca demekten çekinmiyor.

Cennette gençlik herkesin en has hakkıdır. Aksi olsaydı, yani eskiden yaratılanlar sırf onlara dede veya nine densin diye daha yaşlı yaratılsaydı, onlar için haksızlık olurdu.

Bu Cennet hukukuna uygun düşmezdi. Bu sebeple meselâ dedem, dedemin dedesi, onun dedesi… ila ahir benimle aynı yaşta olacaktır. Çünkü orası Cennet’tir.

Ve ben onlara dede diyeceğim.

Olsun! Bunda ne sakınca var?

Esasen dede veya nine diye anılmak için Cennette yaşlı yaratılmaya gerek de yoktur.

OKU:   Cehennemde acıyı kim çekecektir?

Dünyada bulunan babalık, annelik, amcalık, dayılık, teyzelik, halalık, dedelik, ninelik gibi vasıflar ve değerler Cennette de aynen baki kalacaktır. Ama Cennet tenasül yeri olmadığı için bu vasıflar ve değerler sırf birer –tabir caiz ise- nostaljik değer, anı değer, teberrük değer, itibari değer gibi kalacaktır. Bu vasıflar ve değerler birer imtiyaz değer olmayacaktır.

Belki torun dedesinden, evlât atasından daha yüksek bir mevki alabilecektir. Fakat bu yükseklik tevazu içinde olacak, evlât atasına ukala olmayacak, yukarıdan bakmayacaktır.

Dipnot:

1- Vakıa Sûresi: 35.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir