Ergenlikte yaş sınırı nedir?

Işıkken’ten İbrahim Bey: “Kastamonu Lâhikasın’da, 1. Dünya Savaşı’nda ölen gayrı Müslimlerden on beş yaşına kadar olanlar ne dinden olursa olsunlar şehit hükmünde olduğu yazıyor. On beş yaş ölçüsünün hikmeti nedir? Ergenlik çağı 12 yaşta başlamıyor mu?”   ERGENLİKTE ALT VE ÜST SINIR Ergenlik çağı için yaş sınırı değil, biyolojik sınır

Devamı

Cennet ve gençlik

Eyüp Aktaş: Genç kardeşlerimizden birisi şöyle bir sual sordu: Cennette insanlar otuz üç yaşında olacaklarsa, ben ve babam ikimiz de mi aynı yaşta olacağız? Benimle babamın farkı nasıl olacak?”   Gençlik Herkesin Hakkıdır Kıyametten sonra “yeniden yaratılış” herkesi kapsayan bir tecellidir. Hiç kimse bu “yeniden yaratılış lütfundan” hariç kalmaz. Kur’ân

Devamı

İffetimiz izzetimizdir

S. B. Rumuzlu okuyucumuz: “İffet ne demektir? Hayatımıza neler getirir? İffetsizlik nelere sebep olur?” İffet, kendini kontrol etmektir İffet, sözlükte edep, haya, vakar, gözü tokluk, namusluluk, dürüstlük, şereflilik, ahlâklılık, izzet, haysiyet, haram malda gözü olmama, haramdan sakınma, helâlden başkasına istekli olmama ve hakkı olmayan şeye karşı müstağni olma hali gibi

Devamı

İnsan hayatının güzergâhları

Salih Bey: “İnsan hangi yaşlarda farklı evrelere girer? Bu evreler arasında teklif, ahlâk, edep, sorumluluk bakımından farklılıklar var mıdır?” İNSAN HAYATININ BAŞLANGICI Kur’ân, insan hayatını bezm-i elestle başlatıyor. “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit

Devamı

Gençliğin baharında

G rumuzlu okuyucumuz: “Gençlikteki haram ve günah keyiflerinin üzerimizde ne gibi tahribâtları vardır? Tavsiyeleriniz nelerdir?”   Ömrün baharı olarak görülen gençlik, Kur’ân nazarında, eğer îmân ve iffet içinde geçerse, uhrevî hayatın sabahı hükmündedir. İffet ve istikâmet içinde geçmediği takdirde ise, gençlik çok kısadır. Bir fırtına kadar çabuk, hızlı ve heyecanla

Devamı

Gençlikte kazanılan müjdeler

Âdem bey: “Gençlikte günah neden cazip geliyor? Gençleri günahlardan vazgeçirmenin yolları var mıdır? Varsa nelerdir?”   Gençlik çağı olumlu olumsuz her türlü duyguların yoğun yaşandığı bir çağdır. Teklif yaşı dediğimiz Allah’a kulluk açısından sorumluluk ve yükümlülüğe atılan adımla başlayan bu çağ, dinimizin özel ilgi alanına girer ve dikkat edildiğinde önemli

Devamı