İzmir’den okuyucumuz: “Kur’ân’da Allah’ın peygamberleriyle bire bir konuştuğu ile ilgili âyet var mıdır?”

Cenâb-ı Hak, Mütekellimdir. Yani konuşandır, kelâm, söz ve beyan Sahibidir. Peygamber görevlendirmek ve vahiy göndermek sûretiyle kelâmıyla ve konuşmasıyla insanlara istikamet veren Cenâb-ı Hak’tır.

Cenâb-ı Hak, şu âyetlerde Kendi Zat’ının kelâm ve söz Sahibi olduğunu beyan buyurmuştur:

* “Size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir kısmı Allah’ın sözünü işitiyor, ona akılları yattıktan sonra bile bile onu tahrif ediyorlardı.”1

* “Onlar Allah’ın sözünü değiştirmek isterler.”2

* “Puta tapanlardan birisi sana gelirse, onu kabul et. Tâ ki, Allah’ın kelâmını dinlesin.”3

Cenâb-ı Hak, Hazret-i Musa’nın (as) Tur dağında vahye mazhar kılınışını ve Allah’ın kelâmına muhatap oluşunu şöyle beyan buyurur:

* “Musa tayin ettiğimiz vakitte gelince, Rabb’i onunla konuştu.”4

* “Ey Musa! Seni gönderdiklerimle ve konuşmamla insanlar arasından seçtim.”5

* “Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Allah Musa ile gerçekten konuştu.”6

Cenâb-ı Hak, peygamberlerin bir kısmı ile konuştuğunu şu âyette de beyan eder:

* “İşte bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Onlardan bir kısmı ile Allah konuştu ve derecelerini yükseltti.”7

Şu âyet de Cenâb-ı Hakk’ın konuşmasının keyfiyeti hakkında bilgi vermektedir:

* “Allah bir insanla ancak vahiy sûretiyle veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderir; izniyle dilediğini vahy eder.”8

Dipnotlar:
1- Bakara Sûresi, 2/75;
2- Fetih Sûresi, 48/15;
3- Tevbe Sûresi, 9/6;
4- A’râf Sûresi, 7/143;
5- A’râf Sûresi, 7/144;
6- Nisâ Sûresi, 4/164;
7- Bakara Sûresi, 2/253;
8- Şûrâ Sûresi, 42/51


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Haciz malını satın alıp kullanmak câiz midir?
42
İzmir’den Orhan Alagöz: “Haciz malını satın alıp kullanmak câiz midir? Kul hakkı olur mu?” (daha&helliip;)
Cünüp iken vücut temizligi !
84
Bursa’dan Nurettin ATLIER: “ Cünüp iken tırnak kesilebilir ve diğer vücut temizliği yapılabilir mi?" (daha&helliip;)
Satıcının mülkiyet hakkı
35
“Bir Müslümanın almakta zorunlu olduğu bir mal var. Ama o malı o yerde sadece bir kişi satıyor. Satıcı bu malı sadece ben satıyorum diye istediği kadar kâr payı koyabilir mi? Bunun bir oranı var mı? İ...
Bedduâ etmek üzerine
1.273
“Bedduâ etmek ne gibi hallerde günah olur? Bedduânın tuttuğu nasıl anlaşılır?” (daha&helliip;)
Ramazan orucu kimlere farzdır?
135
Ramazan orucu kimlere farzdır? (daha&helliip;)
Kılamadığımız namazların telâfisi
887
Selçuk Günal: “Ben; Allah’ın (c.c.) hidayeti ile yeni namaza başladım. Eskiden de namaz kılmama rağmen tam değil, günün beş vaktini kılamazdım. (Hiç namaz kılmadığım günler çok) Şimdi kılamadığım günl...
Ye´cüc ve Me´cüc´e karşı Sedd-i Zülkarneyn
33
"A" rumuzlu okuyucumuz: “Zülkarneyn kimdir? Zülkarneyn’in seddi bugün mevcut mudur? Mevcutsa nerededir? Bazı kimseler Zülkarneyn’in uzaya çıktığını söylüyor; doğru mudur? Ye’cüc ve Me’cüc ne demektir?...
Ebeveyne saygıda kusur etmeyeceğiz
47
Ankara’dan Ahmet Yiğit: “Annem benimle konuşmuyor. Görüşmek istemiyor. Telefonlarıma cevap vermiyor. Suçumu ve kusurumu akrabalarım vâsıtasıyla soruyorum. Cevap alamıyorum. Biz nasıl barışacağız? Barı...
Ey insan! Rabbine karşı seni aldatan nedir?
124
İsmail Şamlıoğlu: “İman etmemiş; ama iyilikte hissesi çok olan birisi cennete gider mi? Bu kişinin ahiretteki durumu nedir? Eğer cennete gitmez ise adaletsizlik olmaz mı? Yaptığı iyiliklerin sevabı yo...
Allah korkusu
46
Hakan Bey: “Allah korkusu nedir? Allah korkusunun ruhumuzdaki yansımaları nelerdir? İbadetleri Allah korkusuyla mı, Allah sevgisiyle mi yapmalıyız?” (daha&helliip;)