İzmir’den okuyucumuz: “Kur’ân’da Allah’ın peygamberleriyle bire bir konuştuğu ile ilgili âyet var mıdır?”

Cenâb-ı Hak, Mütekellimdir. Yani konuşandır, kelâm, söz ve beyan Sahibidir. Peygamber görevlendirmek ve vahiy göndermek sûretiyle kelâmıyla ve konuşmasıyla insanlara istikamet veren Cenâb-ı Hak’tır.

Cenâb-ı Hak, şu âyetlerde Kendi Zat’ının kelâm ve söz Sahibi olduğunu beyan buyurmuştur:

* “Size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir kısmı Allah’ın sözünü işitiyor, ona akılları yattıktan sonra bile bile onu tahrif ediyorlardı.”1

* “Onlar Allah’ın sözünü değiştirmek isterler.”2

* “Puta tapanlardan birisi sana gelirse, onu kabul et. Tâ ki, Allah’ın kelâmını dinlesin.”3

Cenâb-ı Hak, Hazret-i Musa’nın (as) Tur dağında vahye mazhar kılınışını ve Allah’ın kelâmına muhatap oluşunu şöyle beyan buyurur:

* “Musa tayin ettiğimiz vakitte gelince, Rabb’i onunla konuştu.”4

* “Ey Musa! Seni gönderdiklerimle ve konuşmamla insanlar arasından seçtim.”5

* “Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Allah Musa ile gerçekten konuştu.”6

Cenâb-ı Hak, peygamberlerin bir kısmı ile konuştuğunu şu âyette de beyan eder:

* “İşte bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Onlardan bir kısmı ile Allah konuştu ve derecelerini yükseltti.”7

Şu âyet de Cenâb-ı Hakk’ın konuşmasının keyfiyeti hakkında bilgi vermektedir:

* “Allah bir insanla ancak vahiy sûretiyle veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderir; izniyle dilediğini vahy eder.”8

Dipnotlar:
1- Bakara Sûresi, 2/75;
2- Fetih Sûresi, 48/15;
3- Tevbe Sûresi, 9/6;
4- A’râf Sûresi, 7/143;
5- A’râf Sûresi, 7/144;
6- Nisâ Sûresi, 4/164;
7- Bakara Sûresi, 2/253;
8- Şûrâ Sûresi, 42/51


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

İnsan ve istibdat
56
Erkan Bey: “‘Suâl: Şu pis istibdat ne vakitten beri başlamış, geliyor?’ Cevap: ‘İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit, nasılsa bunu da beraber getirmiştir.’ (Münâzarât) Burada geçen ‘hayvanlıktan’...
Levh-i Mahfuz’da kalem sesleri
273
Konya’dan okuyucumuz: “Buhari’deki bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (asm) Mi’raçta kader ve kader kaleminin cızırtısını işitiyor. Kader ve kaza daha önce yazılmamış mıydı? Bu rivayeti değerlendir...
Adak kurbanı kime verilir?
3.387
Dursun Şimşek: “Şu işim olursa kurban keserim diyen biri dileği olunca, adağını kesiyor; kendi evine götürmüyor, fakat alt katta oturan oğluna pay veriyor. Bu olur mu? Kitaplar ana, baba, kardeş, evlâ...
Cariyelerin hakkı
59
Diyarbakır’dan Said Kurt: “Nisa Sûresi, 3. âyette, ‘Eğer hanımlarınız arasında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, sadece bir tane ile veya sahip olduğunuz (cariyelerle) yetinin. Bu, adal...
Çocuk kalbine namaz sevgisini ekmek
213
Ahmet Bey: “Bir kısım kimseler çocukların camiye getirilmelerinden rahatsız oluyor. Çocuklarımızı camiye götürmeyip nereye götüreceğiz? Evimizden sonra götürebileceğimiz tek mekân camimiz değil mi? Am...
Ölümün rahmet yönü
61
  Abdülhüda Bey: “Birinci Mektupta geçen ölümün nimet olması ile ilgili bahsi açıklar mısınız? Bunca insana acı veren ölüm nasıl nimet oluyor?” (daha&helliip;)
İftira ve gıybet
128
Hatice Hanım: “Gıybet ve iftira arasındaki farklar nelerdir?” (daha&helliip;)
Sevad-ı Azam ne değildir?
95
Tire’den Refik Koyu: “Sevad-ı azam nedir? Ne değildir? Siyasî tercihler sevad-ı azam kavramına girer mi?” (daha&helliip;)
Örnek bir sahabe tövbesi
216
Kırıkkale’den bayan okuyucumuz: “Sahabe efendilerimizden örnek bir tövbe aktarabilir misiniz? Makbul bir tövbe nasıl yapılır? Bir tövbenin kabul olması için gerekli şartlar nelerdir? Tövbemizin kabul ...
İmanda izzet, küfürde kibir
82
Şanlıurfa’dan okuyucumuz: “Sâd Sûresinin ikinci âyetini îzah eder misiniz? Ebû Tâlip Cehennem’e gitse de bir nevi husûsî bir saadeti olacağını Hazret-i Üstad müjdeliyor. Bu ne demektir? Bu müjde başka...