Allah (cc) peygamberleriyle konuştuğuna dair âyet var mı?

İzmir/Bornova’dan isim vermeyen okuyucumuz: “Kur’ân’da Allah’ın peygamberleriyle bire bir konuştuğu ile ilgili âyet var mıdır?”

Cenâb-ı Hak, Mütekellimdir. Yani konuşandır, kelâm, söz ve beyan sahibidir. Peygamber görevlendirmek ve vahiy göndermek sûretiyle kelâmıyla ve konuşmasıyla insanlara istikâmet veren Cenâb-ı Hak’tır.

Cenâb-ı Hak, şu âyetlerde Kendi Zât’ının kelâm ve söz sahibi olduğunu beyan buyurmuştur:

*”Size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir kısmı Allah’ın sözünü işitiyor, ona akılları yattıktan sonra, bile bile onu tahrif ediyorlardı” (1)

*”Onlar Allah’ın sözünü değiştirmek isterler.” (2)

*”Puta tapanlardan birisi sana gelirse, onu kabul et. Tâ ki, Allah’ın kelâmını dinlesin.” (3)

Cenâb-ı Hak, Hazret-i Mûsâ’nın (as) Tûr dağında vahye mazhar kılınışını ve Allah’ın kelâmına muhatap oluşunu şöyle beyan buyurur:

*”Mûsâ tayin ettiğimiz vakitte gelince, Rabb’i onunla konuştu.” (4)

*”Ey Mûsâ! Seni gönderdiklerimle ve konuşmamla insanlar arasından seçtim.” (5)

*”Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Allah Mûsâ ile gerçekten konuştu.” (6)

Cenâb-ı Hak, peygamberlerin bir kısmı ile konuştuğunu şu âyette de beyan eder:

*”İşte bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Onlardan bir kısmı ile Allah konuştu ve derecelerini yükseltti.” (7)

Şu âyet de Cenab-ı Hakk’ın konuşmasının keyfiyeti hakkında bilgi vermektedir:

*”Allah bir insanla ancak vahiy sûretiyle veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderir; izniyle dilediğini vahy eder.” (8)

OKU:   Ashab-ı Kehf´ten günümüze

Dipnotlar:

1- Bakara Sûresi, 2/75;
2- Fetih Sûresi, 48/15;
3- Tevbe Sûresi, 9/6;
4- A’râf Sûresi, 7/143;
5- A’râf Sûresi, 7/144;
6- Nisâ Sûresi, 4/164;
7- Bakara Sûresi, 2/253;
8- Şûrâ Sûresi, 42/51

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir