Allah’ın konuşması derken…

Hasan Hüseyin Çeşitçioğlu: “Bazı ehl-i tarik kardeşler Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani’ye atfen ‘Rabbim bana dedi ki’ gibi hitap cümleleriyle bazı metinler dağıtıyorlar. Bu nedir? Allah’ın Peygamber dışında birisiyle böyle konuşması sahih midir?” Kelimat-ı İlâhiyenin Dereceleri Sınırsız kelimat-ı İlâhiye içinde Kur’ân’ın yeri şüphesiz en ulvî ve en yücedir. Diğer kelimat-ı İlâhiye

Devamı

Kur’ân, ders veriyor ve öğretiyor

Nurdan Yaşar: “Kur’ân’da neden “biz” ve “ben” kavramları kullanılmış? Bir âyette “Biz peygamberlere şiir öğretmedik?” Bir âyette ise “Benim âyetlerimi az bir dünya menfaatine değiştirmeyin.” Neden bazen “biz” bazen de “ben” kavramları kullanılmış?” BİZ’İN BEN’E GÖRE DAHA DEĞERLİ OLUŞU Cenâb-ı Hak Kur’ân’da kendi Zât-ı Akdes’ini bazen “mütekellim-i vahde,” yani  “birinci

Devamı

Kur’ân’da Her Şey Vahiy Ürünüdür

İstanbul/Pendik’ten Nihan Ürün: “Kur’ân neden âyetlerin iniş sırasına uygun olarak yazılmamıştır? Bunu merak ediyorum.” Kur’ân’da her şey vahiy ürünüdür. Âyetlerin metninden, sıralanmasına, sûre sırasından âyet yerlerine, âyet sayısından sayfa düzenine, noktasından virgülüne her şey… Cebrail Aleyhisselâm âyeti getirdiğinde, bu âyetin hangi sûrenin kaçıncı âyeti olduğunu da söylüyordu ve Peygamber Efendimiz

Devamı

Kelimat-ı İlâhî olarak Risale-i Nur’un makamı

Çamdibi’nden İbrahim Aktaş: “Risalelerde geçen ‘Gördüm ki… kat’î müşahede ettim’, ‘müşahedatımı yazdım’, ‘kalbe ihtar edildi’ gibi yaklaşımları nasıl anlayacağız?” Kdz. Ereğli’den Ahmet Danışmaz: “İlham-sünuhat farkı nedir?” KELİMAT-I İLÂHİYE HADSİZDİR Allah kelâm sahibidir ve O’nun kelâmı hadsiz ve sınırsızdır; yazmakla bitmez. Kur’ân’ın ifadesiyle Allah’ın kelâmını yazmak için denizler mürekkep olsa ve

Devamı

Vahiy ve Sünnette mertebeler

Kasım Bey: “Peygamberimizin (asm) o günkü örf gereği diye nitelenen bazı davranışları var mıdır? Bu tür davranışları varsa, bunlara da sünnet denir mi? Vahiyde ve sünnette mertebeler var mıdır?” ONUN (ASM) HER ADIMI BİZİM İÇİN SÜNNETTİR Kur’ân’ın beyanıyla, “ancak vahiy ile konuşan!”1 veya “konuştuğu her şey vahiy olan” Peygamber Efendimiz’in

Devamı

Allah’ın konuşmasının delilleri

Umut bey: “Allah’ın konuşmasının delilleri konusunda bilgi verebilir misiniz?” ALLAH KONUŞUR Cenâb-ı Hak konuşandır, kelâm, söz ve beyan sahibidir. Peygamber görevlendirmek ve vahiy göndermek sûretiyle kelâmıyla ve konuşmasıyla insanlara istikamet veren Cenâb-ı Hak’tır. Allah, peygamberlerine vahiy gönderdiği gibi, sair mahlûkatı ile de ilham yoluyla konuşur. Kullarının kalbine dilediği bilgileri akıtır,

Devamı

Vahiy kavramları üzerine

Yüksel Bey: “Kutsi hadis ne demektir? Allah’ın sözü mü, Resulullah’ın sözü mü? Âyete ve hadise göre farkı nedir?” Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın (asm) pâk gönlüne nazil olan vahiy, iki türlü gelmiştir: 1- Vahyi metlüvv: Okunan, tilâvet olunan, namazda kıraat olunan, sözüyle, üslûbuyla, ifade şekliyle, kelâmıyla, manasıyla Allah’a ait olan vahiydir.

Devamı