Zilhicce ayının faziletleri

Mersin’den Yaşar Kılınç: “Zilhiccenin ilk on gününün faziletleri nelerdir? Bu günlerde neler yapalım? Bu günlerde tutulan oruç bayramın birinci günü kurban etine kadar devam eder, bayram etiyle iftar edilir deniyor. Bu doğru mudur?”

LEYÂLİ-İ AŞERE GÜNLERİNE GİRDİK
Kur’ân’da “Ve’l-Fecr ve leyalin aşr” Sûresi vardır. Bu sûre fecre ve on geceye yeminle başlıyor ve Allah’ın Ad, İrem ve Semud halkına ve Firavun’a nasıl ve niçin gazap ettiğini anlatan azap âyetleri ile devam ediyor.
İnsan okuyunca titriyor.
Bu sûrenin başında kendisine yemin edilenlerden birisi de “layelin aşr”dır ki “on gece” demektir. Zilhiccenin ilk on günü ve gecesidir. Bu ilk on günün kutsiyetine Cenâb-ı Hak yemin ediyor. Başlangıç yeminleri ile birlikte devam eden azap âyetlerinin meali şöyledir:
“Fecre ve on geceye ve çift ve tek olana, ve geçip gideceği zaman geceye and olsun! Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Rabbinin, Âd kavmine, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?”1
Düşünün bir kere: Gazaba uğrayan kavimlerin isyanlarından bahseden âyetler, içinde bulunduğumuz on gecenin kutsiyetine yemin ediyor.
Öyleyse bu on günde ve gecelerinde Allah’ın celâlinden ve gazabından Allah’ın cemaline ve rahmetine daha fazla sığınmamız gerekiyor.

OKU:   Üç şeyde gaflete dikkat

LEYÂLİ-İ AŞERE’NİN FAZİLETLERİ
Demek, bu günlerin ardından Hac ibadeti ile birlikte Hazret-i İbrahim’den (as) beri kurban gibi celâlli bir ibadetin emredilişinin büyük hikmetleri vardır.
Kurban, Allah’ın gazabından, Allah’ın cemaline, rahmetine ve mağfiretine sığınmamızı sağlıyor. Ve inşallah günahlarımız bağışlanıyor.
Keza hac ibadeti de kişiyi günahlarından annesinden doğduğu gün gibi arındırıyor.
Peygamber Efendimiz (asm): “Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür!” buyurdu.2
Keza bir diğer hadiste Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdular: “Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir Gecesinin kıyamına (ihyasına) eşittir.”3
Bediüzzaman Hazretleri bu günlerde yazdığı mektuplarda talebelerinin leyali-i aşerelerini tebrik eder, bu günlerin kutsiyetine dikkat çekerdi.4
Keza yayınlanmamış bir mektupta Bediüzzaman, Nur Şakirtlerinin hizmetleriyle bu günlerin yüksek kazançlarına mazhar olduklarını müjdeliyor.5

LEYÂLİ-İ AŞERE’DE NELER YAPMALI?
Bu on gün ve gece içinde yapacağımız ibadetlerin fazileti yukarıdaki hadislerde işaret edilmiştir. Şöyle ki:
1- Bu günlerden her bir günün orucu, bir yıllık nafile oruca eşdeğerdir. Oruç ilk dokuz günün bir kısmında veya tamamında tutulabilir. Onuncu günü Kurban Bayramıdır. Haliyle oruç tutulmaz. Kurban Bayramı günü kurban etiyle oruç açılır sözü mecazi bir sözdür. Yani mümkünse Kurban Bayramı günü ağzımıza ilk aldığımız şey kurban eti olmalıdır demektir.
2- Bu günlerin gecelerinde yapılan ibadet, zikir, evrad, ezkâr ve duâlar Kadir Gecesinde okunan evrad, ezkar ve yapılan duâlar gibidir.
3- Bu gün ve gecelerde Risale-i Nur okumalarımızı arttırmak, Cevşen, Celcelutiye, Tahmidiye gibi duâ ve ezkâra önem vermek ve âlem-i İslâm’ın ferec ve fütuhatı için duâ etmek inşallah duâlarımızın kabulüne vesile olur.
Leyali-i Aşerenizi tebrik ederim.

OKU:   Bayramınız mübarek olsun!

Dipnotlar:
1- Fecr Sûresi: 1-10.
2- Buharî,l Iydeyn 11; Ebû Davud, Savm 61, (2438); Tirmizî, Savm 52,l (7577.
3- Tirmizî, Savm 52, (758).
4- Kastamonu Lâhikası, s. 162; Emirdağ Lâhikası, s. 82, 227, 228, 230, 374.
5- Yeni Asya Gazetesi, Sayı: 15327.

 

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir