Muharrem ayında oruç

Elbistan’dan Abdülkadir Bey: “Muharrem ayında yapmamız gereken ibadetler nelerdir?”

Hicrî takvimin birinci ayı olan Muharrem ayı, Resulullah’ın (asm) dilinde “şehrullah” diye zikrediliyor. Peygamber Efendimiz (asm) bu ayda oruç tutmayı tavsiye ediyor. Buyuruyor ki: “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç ayı, şehrullah olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal namaz da gece namazıdır.”1

Peygamber Efendimiz’e (asm) soruyorlar:
“Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?”
Peygamber Efendimiz (asm):

“Ramazan dışında da oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Çünkü o Şehrullah (Allah’ın ayı)dır. O ayda bir gün vardır ki, Allah onda bir kavmin günahlarını affetti, bir başka kavmin günahını da affedecek.” 2

Keza bir başka hadislerinde Resûlullah Efendimiz (asm) o bir günün hangi gün olduğunu da açıklamış bulunuyor. Buyuruyor ki: “Aşûra orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını Allah’ın rahmetinden umarım.” 3

Peygamber Efendimiz (asm) bir diğer hadislerinde de aşure orucu konusunda Yahudilere muhalefet etmemizi emrediyor ve şöyle buyuruyor: “Aşûra günü oruç tutun, Yahudilere muhalefet edin: Aşûradan bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutun.” 4

Nihayet Hazret-i Aişe’nin (ra) hadisini de zikretmeden geçmeyelim:

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Ramazan (farz olmazdan) önce Aşûra orucu tutuluyordu. Ramazanın farziyeti indikten sonra onu dileyen tuttu, dileyen de tutmadı.” 5

Dipnotlar:
1- Müslim, Sıyam 202, (1163); Ebû Davud, Savm  55, (2429); Tirmizî, Salat 324, (438); Nesâî, Kıyamu’l-Leyl 7, (3, 207, 208).
2- Tirmizî, Savm 40, (741).
3- Tirmizî, Savm 48, (752).
4- Kütüb-ü Sitte, 9/461.
5- Buhari, Savm 69, Hacc 1, 47, Menâkıbu’l-Ensâr 26, Tefsir, Bakara 24; Müslim, Sıyâm 115; Muvatta, 33, Ebu Dâvud, Savm 64, (2442, 2443); Tirmizî, Savm 49, (753).

OKU:   Aşure Günü

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir