Zilhicce’nin ilk on günü

Kurban rumuzlu okuyucumuz: “Zilhiccenin ilk on gününün faziletleri nelerdir? Bu günlerde neler yapalım?”

LEYAL-İ AŞERE GÜNLERİNDEYİZ

Zilhicce ayı başladı ve ilk on günün içindeyiz.

Kur’ân’da “Ve’l-Fecr ve leyâlin aşr” suresi vardır. Bu sûre yeminle başlıyor ve Allah’ın Ad, İrem ve Semud halkına ve Firavun’a nasıl ve niçin gazap ettiğini anlatan azap ayetleri ile devam ediyor. İnsan okuyunca titriyor.

Bu surenin başında kendisine yemin edilenlerden birisi de “leyâlin aşr”dır ki “on gün” demektir. Zilhiccenin ilk on günüdür. Bu ilk on günün kudsiyetine Cenâb-ı Hak yemin ediyor. Başlangıç yeminleri ile birlikte devam eden azap ayetlerinin meali şöyledir:

“Fecre ve on geceye, ve çift ve tek olana, ve geçip gideceği zaman geceye and olsun! Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Rabbinin, Âd kavmine, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Rabbin onların üzerlerine bir azap kamçısı saldırdı. Şüphe yok ki, Rabbin görüp gözetmektedir.”1

Bu ayetlerin ifade ettiği manayı şöyle anlayabiliriz: Gazaba uğrayan kavimlerin isyanlarından bahseden ayetler, içinde bulunduğumuz on günün kudsiyetine yemin ediyor.
Öyleyse bu on günde Allah’ın celâlinden ve gazabından Allah’ın cemaline ve rahmetine daha fazla sığınmamız gerekiyor.

OKU:   Temettü haccında kesmek vacip olan kurbanı nerede kesmek vaciptir?

LEYALİ-İ AŞEREDEN SONRA KURBAN

Bu günlerin ardından Hazret-i İbrahim’den (as) beri kurban gibi celâlli bir ibadetin emredilişinin demek büyük hikmetleri var!

Kurban, günahlarımızla hak ettiğimiz gazaptan, Allah’ın cemaline, rahmetine ve mağfiretine sığınmamızı sağlıyor. Ve inşaallah günahlarımız bağışlanıyor. Nitekim Peygamberimiz (asm) bu hususu şöyle bildiriyor:

“Hiç bir kul, kurban günü, Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zîra, kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla [tırnaklarıyla] gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkie ulaşır. Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifâ edin.”2

Keza Resulullah Efendimiz (asm), “Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban bayramı günüdür, bunu, fazilette Nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takib eder” buyuruyor.3

LEYALİ-İ AŞERE’NİN FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki:
“Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür!”

Ashabdan:
“Allah yolundaki cihaddan da mı?” diye soran oldu. Efendimiz (asm):

“Cihaddan da!” buyurdu, ardından devam etti: “Ancak bir kimse, canını, malını tehlikeye atarak çıkar, hiçbir şeyle dönmezse (yani cihad arasında şehit olursa) o kimse hariç.”4

Keza bir diğer hadiste Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdular: “Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihyâ edilmesi) Kadir gecesinin kıyamına (ihyasına) eşittir.”5

Ve bu günlerden Arefe Gününün fazileti şöyle bildiriliyor:

OKU:   Zilhicce ayının faziletleri

“Allah, hiçbir günde, Arefe Günündeki kadar bir kulu ateşten çok azad etmez. Allah (mahlukata rahmetiyle) yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve ‘Bunlar ne istiyorlar?’ der.”6

Bediüzzaman hazretleri bu günlerde yazdığı mektuplarda talebelerinin leyâli-i aşerelerini tebrik eder, bu günlerin kudsiyetine dikkat çekerdi.7 Yayınlanmamış bir mektupta ise Bediüzzaman, Nur Şakirtlerinin hizmetleriyle bu günlerin kazançlarına mazhar olduklarını, uykularının bile ibadet sayıldığını müjdeliyor.8

BU GÜNLERDE NELER YAPALIM?

Bu on gün içinde yapacağımız ibadetlerin fazileti yukarıdaki hadislerde işaret edilmiştir. Şöyle ki:

1- Bu günlerden her bir günün orucu, bir yıllık nafile oruca eşdeğerdir.

2- Bu günlerin gecelerinde yapılan ibadet, zikir, evrad, ezkâr ve dualar Kadir Gecesinde okunan evrad, ezkâr ve yapılan dualar gibidir.

3- Bu gün ve gecelerde şahsî okumalarımızı artırmak, Cevşen, Celcelutiye, Tahmidiye gibi dua ve ezkâra önem vermek ve âlem-i İslam’ın ferec ve fütuhatı için dua etmek inşallah dualarımızın kabulüne vesile olur.

Leyâli-i Aşerenizi tebrik ederiz.

Dipnotlar:
1- Fecr Suresi: 1-14
2- Tirmizî, Edâhî 1, (1493); İbnu Mâce, Edâhî 3, (3126).
3- Ebû Davud, Menâsik 19, (1765)
4- Buharî, l Iydeyn 11; Ebû Davud, Savm 61, (2438); Tirmizî, Savm 52,l (7577
5- Tirmizî, Savm 52, (758)
6- Müslim, Hacc 436, (1348); Nesâî, Hacc 194,l (5, 251, 252).] 7- Kastamonu Lâhikası, s. 162; Emirdağ lahikası, s. 82, 227, 228, 230, 374
8- Yeni Asya Gazetesi, Lahika Sayfası, 18.10.2012

OKU:   Leyali-i aşerede faziletli zikirler

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir