Leyâli-i aşere günleri

 

Bayan okuyucumuz: “Zilhicce’nin ilk on gününün faziletleri nelerdir? Bu günlerde neler yapalım? ‘Bu günlerde tutulan oruç, bayramın birinci günü kurban etine kadar devam eder, bayram etiyle iftar edilir’ deniyor. Bu doğru mudur?”

LEYALİ-İ AŞERE GÜNLERİNE DOĞRU

Bugün 27 Zilkade. Pazar günü Zilhicce ayı başlamış oluyor.

Kur’ân’da “Ve’l-Fecr ve leyâlin aşr” Sûresi vardır. Bu sûre yeminle başlıyor ve Allah’ın Âd, İrem ve Semud halkına ve Firavun’a nasıl ve niçin gazap ettiğini anlatan azap âyetleri ile devam ediyor.

İnsan okuyunca titriyor.

Bu sûrenin başında kendisine yemin edilenlerden birisi de “layelin aşr”dır ki “on gün” demektir. Zilhicce’nin ilk on günüdür. Bu ilk on günün kudsiyetine Cenâb-ı Hak yemin ediyor. Başlangıç yeminleri ile birlikte devam eden azap âyetlerinin meali şöyledir:

“Fecre ve on geceye, ve çift ve tek olana, ve geçip gideceği zaman geceye and olsun! Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Rabbinin, Âd kavmine, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?”1

Bu âyetlerin ifade ettiği manayı şöyle anlayabiliriz: Gazaba uğrayan kavimlerin isyanlarından bahseden âyetler, gelmek üzere bulunan on günün kudsiyetine yemin ediyor.

Öyleyse bu on günde Allah’ın celâlinden ve gazabından Allah’ın cemaline ve rahmetine daha fazla sığınmamız gerekiyor.

OKU:   Zilhicce ayının faziletleri

LEYALİ-İ AŞEREDEN SONRA KURBAN

Bu günlerin ardından Hazret-i İbrahim’den (as) beri kurban gibi celâlli bir ibadetin emredilişinin demek büyük hikmetleri var!

Kurban, günahlarımızla hak ettiğimiz gazaptan, Allah’ın cemaline, rahmetine ve mağfiretine sığınmamızı sağlıyor. Ve inşaallah günahlarımız bağışlanıyor.

Nitekim Peygamberimiz (asm) bu hususu şöyle bildiriyor:

“Hiçbir kul, kurban günü, Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zîra, kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkie ulaşır. Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifa edin.”2

LEYALİ-İ AŞERE’NİN FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki:

“Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür!” buyurmuştu.

Ashabdan:

“Allah yolundaki cihaddan da mı?” diye soran oldu. Efendimiz (asm):

“Cihaddan da!” buyurdu, ardından devam etti: “Ancak bir kimse, canını, malını tehlikeye atarak çıkar, hiçbir şeyle dönmezse (yani cihad arasında ölürse) o kimse hariç.”3

Keza bir diğer hadiste Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdular: “Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir gecesinin kıyamına (ihyasına) eşittir.”4

Ve bu günlerden Arefe Gününün fazileti şöyle bildiriliyor:

“Allah, hiçbir günde, Arefe Günündeki kadar kulunu ateşten çok azad etmez. Allah (mahlûkata rahmetiyle) yaklaşır, onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: ‘Bunlar ne istiyorlar biliyor musunuz?’ der.”5

OKU:   Kurban kesme vakti ve şekli

Bediüzzaman Hazretleri bu günlerde yazdığı mektuplarda talebelerinin leyali-i aşerelerini tebrik eder, bu günlerin kudsiyetine dikkat çekerdi.6 Yayınlanmamış bir mektupta ise Bediüzzaman, Nur Şakirtlerinin hizmetleriyle bu günlerin kazançlarına mazhar olduklarını, uykularının bile ibadet sayıldığını müjdeliyor.7

BU GÜNLERDE NELER YAPALIM?

Bu on gün içinde yapacağımız ibadetlerin fazileti yukarıdaki hadislerde işaret edilmiştir. Şöyle ki:

1- Bu günlerden her bir günün orucu, bir yıllık nafile oruca eşdeğerdir. Oruç ilk dokuz günün bir kısmında veya tamamında tutulabilir. Onuncu günü Kurban Bayramıdır. Kurban Bayramı günü oruç tutulmaz. Ancak o gün eğer zor olmayacaksa kurban eti ile iftar etmek (yani hiçbir şey yemeden, önce kurban eti yemek) sünnettir. Fakat bu zor olacaksa, yani kurban eti gecikecekse kahvaltı yapılabilir.

2- Bu günlerin gecelerinde yapılan ibadet, zikir, evrad, ezkâr ve duâlar Kadir Gecesinde okunan evrad, ezkâr ve yapılan duâlar gibidir.

3- Bu gün ve gecelerde Risâle-i Nur okumalarımızı arttırmak, Cevşen, Celcelutiye, Tahmidiye gibi duâ ve ezkâra önem vermek ve âlem-i İslâm’ın ferec ve fütuhatı için duâ etmek inşaallah duâlarımızın kabulüne vesile olur.

Gelmekte olan Leyali-i Aşerenizi tebrik ederiz.

Dipnotlar:
1- Fecr Sûresi: 1-10.
2- Tirmizî, Edâhî 1, (1493); İbnu Mâce, Edâhî 3, (3126).
3-  Buharî, Iydeyn 11; Ebû Davud, Savm 61, (2438); Tirmizî, Savm 52, (7577.
4- Tirmizî, Savm 52, (758).
5- Müslim, Hacc 436, (1348); Nesâî, Hacc 194, (5, 251, 252).] 6- Kastamonu Lâhikası, s. 162; Emirdağ Lâhikası, s. 82, 227, 228, 230, 374.
7- Yeni Asya Gazetesi, Sayı: 15327.

OKU:   Temettü haccında kesmek vacip olan kurbanı nerede kesmek vaciptir?

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir