İmamlık sevaplıdır, ama mesuliyetli iştir

Çamdibi’nden İbrahim Bey: “İmamların mükâfatı yok mudur? İmamlar cennete beş yüz sene sonradan mı girecek? Böyle bir söylenti var. Aslı nedir?”

 

İmam Arapça’da yöneticiye, idareciye, devlet başkanına, lidere, kanaat önderine, rehbere, yol göstericiye, içtihat sahibi âlime dendiği gibi, namaz kıldıran kişiye de denmiştir.

Yol göstericilik ve rehberlik manasında Peygamber Efendimiz de (asm) ümmetine imam 1, Kur’ân da ehl-i şuura imamdır.2

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Hepiniz çobansınız. Hepiniz yönetimi altındakilerden sorumlusunuz. Devlet başkanı çobandır. Yönettiği kimselerden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır. Gözetimi altındakilerden sorumludur. Hepiniz çobansınız. Gözetiminiz altındakilerden sorumlusunuz.”3

Bu hadise göre herkesin şöyle veya böyle imamlığı vardır ve herkes imamlığı, yani çobanlığı nispetinde sorumludur.

Bununla beraber adil yöneticinin, hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde Allah’ın arşında gölgeleneceği Peygamber Efendimiz (asm) tarafından müjdeleniyor.4

Bu görevler içinde mesuliyeti en hafif olanı namaz kıldırmaktır. Bununla beraber, namaz kıldırmak Müslüman’ın ibadeti ile alâkalı olduğundan elbette mes’ûliyeti muciptir. Fakat mes’ûliyetin ağırlığı, eğer liyakatle yapılırsa imama yüksek dereceler kazandırır.

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

“İmam sorumlu ve bütün cemaatin vekilidir. Namazını tam ve güzel kıldırırsa, hem kendisine, hem de cemaate büyük sevaplar vardır. Şayet bozuk kıldırırsa, bunun vebali cemaate değil, kendisinedir.”5

Yönetici anlamında imamın, yönettiği kimselerden önce cennete giremeyeceği rivayetleri imamlık sorumluluğunun ağırlığını gösterir.

OKU:   Kur’ân’da, Peygamber Efendimiz (asm)

Dipnotlar:
1- Sözler, s. 169.
2- Sözler, s. 170.
3- Müslim, Imâre, 1829; Ebu Dâvud; 2928; Riyaz’üs-Sâlihîn, 3/210.
4- Müslim, Zekât, 1031; Riyaz’üs-Sâlihîn: 2/259.
5- İbni Mace . İmam Suyuti, Camiü’s-Sağir, Aydın Yayınevi: 1/704.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir