Kâfir de, mü’min de mükâfat alıyor

Beykoz’dan Okuyucumuz: “İman etmemiş; ama iyilikte hissesi çok olan birisi cennete gider mi? Bu kişinin ahiretteki durumu nedir? Eğer cennete gitmez ise yaptığı iyiliklerin sevabı ne olacak? Bu adâletsizlik olmaz mı?”   ÜZERİMİZDE ALLAH’IN HAKKI SINIRSIZDIR Bütün dünyayı iyiliklerimizle doldurmuş olalım ve düşünelim: Biz miyiz insanlara çok iyilik yapmış olan;

Devamı

İmamlık sevaplıdır, ama mesuliyetli iştir

Çamdibi’nden İbrahim Bey: “İmamların mükâfatı yok mudur? İmamlar cennete beş yüz sene sonradan mı girecek? Böyle bir söylenti var. Aslı nedir?”   İmam Arapça’da yöneticiye, idareciye, devlet başkanına, lidere, kanaat önderine, rehbere, yol göstericiye, içtihat sahibi âlime dendiği gibi, namaz kıldıran kişiye de denmiştir. Yol göstericilik ve rehberlik manasında Peygamber

Devamı

Necat ve Cennet Allah’ın fazlı iledir

Sezai Bey: “İnsan ameli ve ibadeti ile mi, yoksa Allah’ın fazlı ile mi Cennete girer? Kastamonu Lâhikası s. 79’da işlenen 1. Dünya savaşında ölenlerden necata nail olacaklar Arasat’ta ebedî mi kalacaklar? Bu soruyu İslâm’sız imanın ve imansız İslâm’ın medar-ı necat olmayacağı hakikati ışığında işleyebilir misiniz? Gayr-i Müslimlerin necatı nasıl anlaşılmalıdır?”

Devamı

Hayvanlar da cezalandırılır

Orhan Bey: Risâle-i Nur’da Lem’alar adlı eserde geçen; “Âkilü’l-lahm (etçil) hayvanların helâl rızıkları vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler, ceza görürler. ‘Boynuzsuz olan hayvanın kısası kıyamette boynuzludan alınır’ diye ifade-i hadisiye gösteriyor ki: Gerçi cesetleri fena bulur. Fakat ervahları bâkî kalan hayvanat mabeyninde dahi,

Devamı

Özürlülere müjdeler yok mu?

Şükran Metin: “İnanıyorum, dinimiz müjdeler dinidir. Özürlü çocuğu olan ailelerin içinde bulundukları sıkıntılara karşı manevî huzuru bulabilecekleri müjdeler var mıdır?”   Özürlülere veya özürlüye şefkatle yardım eden yakınlarına, sabretmeleri ve Allah’a sitem etmemeleri şartıyla, büyük müjdeler vardır. Hastalıkların, doğuştan getirilen sakatlıkların, sonradan meydana gelen özürlerin ve muhtelif yaratılış eksikliklerinin görünen

Devamı