Muhtelif sorular

Eskişehir’den Salih Beydemir: “1- Namazın kişiye farz olma yaşı kaçtır? Ergenlik yaşını mı baz alacağız? Kaza namazlarımı hesaplayacağım. 18 diyen mezhep imamları var. Üstad Hazretleri 15 diyor. Hangisine göre amel edeceğiz?

2- Büyük günahları işleyen imam olamaz diyorlar, doğru mu?

3- Cemaatte müzezzinlik bilmeyen varsa imam hem müezzinlik hem de imamlık yapabilir mi?

4- Ramazan ayından sonra tutulan 6 gün oruç bir seneye bedeldir deniyor aslı var mı? Peygamber Efendimizin (asm) bu konu hakkında hadisi var mı?”

1- Namazın farz olma yaşı ergenlik yaşıdır. Ergenlik yaşı biyolojik ve psikolojik bir olgudur. Kişiden kişiye değişir. Ülkemizde Üstad Hazretlerinin de ifade ettiği gibi, ortalama 15 yaştır.

2- Büyük günahları işleyen imam olabilir, ama daha faziletli imam varsa onu tercih etmek evlâdır.

3- İhtiyaç varsa imam, hem imamlık, hem müezzinlik yapabilir.

4- Ramazan ayının peşinden gelen Şevval ayında altı gün oruç tutmak sünnet-i seniyyedir. Ebû Eyyüb el-Ensârî (ra) bildirmiştir: Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Her kim Ramazan orucunu tutar ve sonra onun ardı sıra, Şevval’den altı gün daha oruç tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibi olur.”1

Nitekim Cenâb-ı Hak, “Kim hasene (iyilik, ibadet, sâlih amel) ile gelirse, onun için getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o ancak misliyle cezalandırılır. Kimseye zulmedilmez”2 buyuruyor. Ramazan’da otuz gün, Ramazan sonrası gelen Şevval ayında da altı gün oruç tutan bir mü’min toplam otuz altı gün oruç tutmuş olmaktadır ki, bu rakamın on katı bir yıla denk düşmektedir. Cenâb-ı Erhamü’r-Râhimîn’in rahmeti ve ikramı ise sonsuzdur, sınırsızdır.

OKU:   Doğruları tavsiye ederken

Dipnotlar:

1- Müslim, Sıyâm, 204; Câmiü’s-Sağîr, 3/3668,

2- En’am Sûresi, 6/160

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir