Teravih namazıyla ilgili bazı hususlar

Cemaate geç gelen birisi teravih namazını nasıl tamamlar?

Cemaate geç gelen birisi, cemaatin yatsı namazını kıldığını anlarsa, önce kendisi yatsı namazını kılar. Ardından, teravih namazı kılan imama bulunduğu yerden uyar. İmam teravih namazını bitirince kendisi teravih namazının eksiklerini tamamlar ve en sonunda vitir namazını da yine kendisi kılar.

Teravih namazını sekiz rekât kılmak uygun mudur?

Peygamber Efendimiz (asm) Ramazan gecelerinde nâfile namaz kılmaya teşvik buyurmuş, kendisi de bazen halkın içine çıkarak bu namazda bizzat öncülük ve imamlık etmiştir. Kendisinin cemaatle berâber sekiz rek’ât kıldığı, sonra da ashabı evlerde nafile namaz kılmaya yönlendirdiği rivâyetleri kuvvetlidir. Öyle ki Ashab-ı Kiram daha sonra evlerine çekiliyorlar ve namaz kılmaya devam ediyorlardı. Evlerinden sokaklara arı vızıltısı gibi sesler taşıyordu. Allah Resûlü (asm) bu namazın tamamını şimdi bizim kıldığımız gibi düzenli olarak—her gece cemaatle kıldırmamasını ise, “Üzerinize farz olur da, güç yetiremezsiniz diye korkarım” 1 sözleriyle açıklamıştır.

Hazret-i Ömer (ra) döneminde teravih namazları yirmi rek’ât olarak câmilerde düzenli bir şekilde kılınmaya başlanmış ve bu konuda icmâ meydana gelmiştir. İmam-ı Azam’a (ra) göre, Hazret-i Ömer’in (ra) bu uygulaması teravih namazını yirmi rekât olarak sünnet-i müekkede saymamız için yeterlidir.

Dipnot:

1- Müslim, Salât, 178; Buhârî, Salât, 411

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Peltek dil ile namazda kıraat

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir