Farklı mezheblere mensub ebeveynin çocuğu kimin mezhebine uymalı?

Fatih Bayramoğlu: “Farklı mezhepleri taklit eden ebeveynin çocukları hangi mezhebe tâbi olacak? Yani anne Şâfiî, baba Hanefî veya tersi durum söz konusu olduğu zaman çocukların uymaları gereken mezhep hangisi olmalıdır? Aileye bakma yükümlülüğünün baba üzerinde olması çocukların babanın mezhebini taklit etmesini gerekli kılar mı?”

 

İslâm dîninde amelî mezhepler birer akademi hüviyetindedir. Her birisi birer ilim ocağıdır, birer doğru içtihat yuvasıdır. Birini veya diğerini tercih etmekte Müslümanlar muhayyerdirler, yani kendi beğenilerine bağlıdırlar. Tercihlerini kendi irâdeleri çerçevesinde yaparlar.

Dört amelî mezhebimiz vardır ve dördü de Kur’ân’a aynadır, dördü de Sünnete bağlıdır, dördü de haktır, dördü de bizi sahil-i selâmete çıkarır, dördü de sırat-ı mustakimdir.

Çocuk yetişme çağında babası, annesi veya hocası tarafından hangi mezhebin fıkıh esaslarına göre yetiştirilmiş ve kendisine hangi mezhebin ilmihali öğretilmişse bu mezhep üzerine amel etmeye başlar. Daha sonra kendisi dilerse, fıkhını öğrenmek şartıyla diğer bir mezhebe geçebilir. Bunu polemik konusu yapmak doğru değildir. Hangi mezhebin hükümlerini doğru olarak öğrenme, öğretme ve gereğince yaşama imkânı varsa, çocuk onunla amel etmeye başlar.

Fakat çocuk ortada bırakılmaz. Mezheplerden birisinin ilmihali mutlaka öğretilir.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Çocuk aldırmak caiz mi?

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir