Hz. İsa´nın (as) hayatta olduğuna dair delil var mıdır?

Almanya’dan okuyucumuz: “Hazret-i İsa’nın (as) Âl-i İmran Sûresi 55. ve Mâide Sûresi 117. âyetine göre vefat etmiş olduğu anlaşılıyor. Öldürülmeyip hayatta olduğuna dair delil var mıdır?”

Âl-i İmrân Sûresinin 55. âyetinde şöyle buyuruluyor: “Allah buyurmuştu ki: Ey İsa! Seni ecelin geldiğinde vefat ettirecek olan benim, seni nezdime yükseltecek olan benim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak.”1

Mâide Sûresi 117. âyetinde ise şöyle buyuruluyor:

“(Hazret-i İsa der ki:) Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Beni içlerinden alınca artık onlar üzerine gözetleyici yalnız Sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin. Eğer kendilerine azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır (dilediğini yaparsın). Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin” 2

Bu âyetlerin birincisinde Hazret-i İsa’nın (as) o an için Yahudilerin arasından alındığını ve semâya yükseltildiğini, eceli geldiği zaman ise diğer insanlar gibi onun da öleceğini anlıyoruz. Bu mânâyı ikinci âyet de teyid ediyor.

Hazret-i İsa’nın (as) öldürülmediği hakkında şu âyetler daha açık, net ve kesin ifadeler içerir:

“Ve ‘Allah elçisi Meryem oğlu İsa’yı öldürdük’ demeleri yüzünden (onları lânetledik). Hâlbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri kimse) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilâkis Allah onu (İsa’yı) kendi katına yükseltmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır.” 3

OKU:   Hazret-i İsa (as) üzerine

Dipnotlar:

1- Âl-i İmrân Sûresi: 55
2- Mâide Sûresi: 117
3- Nisâ Sûresi: 157, 158, 159

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir