Mezhepten mezhebe geçmek

Burdur’dan Mustafa Ç.: “Hanefî mezhebindenim. Diş dolgusu yaptıranlar Mâlikî mezhebini taklit edebilir deniyor. Bunun çâresi Hanefî mezhebinde yok mudur? Mezhepten mezhebe geçmek bu kadar basit midir? Bu, lâkaydlık olmaz mı?”

 

1- Diş üzerinde tedâvî amacıyla yapılan hiçbir operasyon (sabit dolgu, protez, kaplama vs.) keyfî olmadığı sürece, Hanefî mezhebi de dâhil hiçbir mezhebe göre ne abdeste, ne de gusle mâni teşkil etmez. Bedîüzzaman Hazretleri, sıhhî zarûrete binâen dolgu veya kaplama yapıldığında, dolgunun veya kaplamanın altının ağzın zâhirinden çıkıp bâtını, yani içi hükmüne geçtiğini ve gusülde altının yıkanmamasının guslü iptal etmeyeceğini beyan etmiştir. Üstad Hazretleri, zarûret halinde sargının meshedilmesinin yarayı yıkamak hükmünde bulunduğunu, sargının altını yıkamanın gerek olmadığını; ihtiyâca binâen dişteki sabit kaplamanın veya dolgunun yıkanmasının da, dişin yıkanması hükmüne geçtiğini kaydetmiştir.1
İslâmiyet zarûret olduğunda her türlü tedâvîye açıktır ve hattâ tedâvîyi emretmiştir.

Ancak tedâvî amacı olmaksızın keyfî olarak diş dolgusu veya kaplama yaptırmak câiz değildir. Ruhsat, ancak tedâvî zarûretine binâen verilmiştir. Tedâvî zarûreti olmayanlar, bu ruhsattan yararlanamaz.

2- Keyfî olmamak kaydıyla, ihtiyaç hâsıl olduğunda dört mezhebin de içtihatlarından yararlanılabilir. Bu, kendi mezhebimizin zaafını göstermez. Bu, başka mezhebe geçmek demek olmadığı gibi, ihtiyaç anında baş vurulduğu için lâkaydlık da getirmez. Çünkü mezhepler birer çözüm kurumudur.

OKU:   Zemahşerî üzerine

Her Müslüman, kendi problemlerinin çözümü için her mezhepten yararlanabilir. Fakat bu keyfî olmamalıdır. Çünkü keyfîlikte zarûret prensibi işlemez. Zaruret prensibi işlemeyince kendi mezhebinin bütünlüğü içinde kalmak zarûret halini alır. Çünkü bütünlüğün bozulması başka yanlışlıklara zemin hazırlar.

Dipnot:
1- Barla Lâhikası, s. 157.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir