Yolculukta Bir Namaz Çözümü

Nur Hanım: “Şâfiî Mezhebinde namaz bazı durumlarda tehir ya da takdim ediliyor. Hanefîler, Şâfiîleri nasıl taklit edebilir? Genelde yolculuklarda, namazın geçmemesi için Şâfiîleri takliden bunu yapabilirler mi?”

 

Haccın dışında seferîlikte öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı birleştirerek kılmak, dört mezhebe göre en azından daha faziletli değildir, azimetten de değildir. Fakat Hanefî dışındaki üç mezhep, seferîlikte ihtiyaç olması halinde buna cevaz vermişlerdir.
Hanefî mezhebi ise cevaz vermemiştir.

Hanefî mezhebi bu hükmünde Abdullah İbn-i Mes’ût’tan (ra) gelen şu rivâyeti esas almıştır.
Abdullah İbn-i Mes’ût (ra) bildirmiştir ki: “Resûlullah Aleyhissalâtü Vesselâm iki namaz dışında bütün namazlarını vakti içinde kıldı. Bunlardan biri Arafat’ta öğle ile ikindiyi birleştirerek kıldığı namaz, diğeri de Müzdelife’de akşam ile yatsıyı birleştirerek kıldığı namazdır.”
Seferîlik halinde takdim ve tehire cevaz veren mezheplerin de dayandıkları deliller vardır şüphesiz. İbn-i Abbas (ra) Peygamber Efendimizin (asm) seferîlik halinde öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı takdim ve tehir ile kıldığını naklederken, “Ümmetini zorluğa sokmamayı diledi.” demiştir.

Hangi görüşle amel edeceğimize gelince:
1- Her mezhepçe efdal olanın, namazı vaktinde kılmak olduğu şüphe götürmez.
2- Hangi mezhepten olursak olalım; zorunlu olmadıkça cevaz yerine efdal olanla ve azimetle amel etmek cadde-i kübrâdır ve sıhhat yönünden daha güvenlidir.
3- Takdim ve tehirin sadece zorunlu hallerde ve sefere mahsus verilmiş bir cevaz olduğu unutulmamalıdır.
4- Zorunlu hallerde, şartlarına riayet etmek kaydıyla, -hangi mezhepten olursak olalım- seferîlik için verilen cevazdan yararlanabiliriz.
Doğrusunu Allah bilir.

OKU:   Namazda tesbih, tahmid ve tekbir

Dipnot:

Tirmizî, Salât, 24, Ebû Dâvud, Menâsik, 59, Muvatta, Sefer, 1-2, 5-6.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir