İmamın farklı mezhepten olması

Ahmet Bey: “Hanefî imama tâbi bir Şâfîin, sabah namazında kunut duası okumadığı için sehiv secdesi yapması gerekir mi?”

 

Sabah namazında ve ramazanın son yarısında vitir namazlarında kunut duası okumak Şafiîlerce sünnettir. Hanefîlerde ise kunut duası bütün yıl vitir namazlarında okunur.

Yüce dinimizde farklılıklar zenginliktir, genişliktir, rahmettir, güzelliktir; ama problem değildir, sıkıntı kaynağı değildir.

İbadetler için iptal sebebi hiç değildir.

Esas olan ibadettir, Allah’a kulluktur, Allah’ın emirlerine uymaktır; Rasulullah’ın (asm) gösterdiği ve uyguladığı şekilleri muhafaza etmektir.

İbadetlerdeki her bir farklılık Peygamber Efendimizin (asm) sünnetinde vardır. Hiçbir mezhep, kendiliğinden farklılık icat etmiş değildir. İbadetlerdeki bazı şekil farklılıkları, monotonluğu kırmaya ve hemen her vakitte Allah’a değişik şekil ve yollarla iltica etmeye imkân verecek bir zenginliği beraberinde getiriyor.

Kunut duası Hanefîlere göre, vitir namazında üçüncü rek’âtte zamm-ı sureden sonra bir tekbir alınmak suretiyle okunur; Şafiîlere göre ise, sabah namazının farzının ikinci rek’âtinde rükûdan doğrulunca okunur ve sünnettir.

Kasten terk edilirse her iki mezhepte de sehiv secdesi gerekir.

Fakat imam varken, imama uymak da sünnet-i müekkede hükmünde olduğundan; farklı imama tâbi olmak, kendi mezhebimizin bazı sünnetlerini terk etmemizi gerektiriyorsa, bunda bir sakınca yoktur. Çünkü dört mezhep de haktır. Her bir Müslüman, dört mezhebin de imamlarına namazda uyabilir, hatta uymalıdır ve farklılığı yaşamalıdır.

OKU:   Namazda hatayı telafi secdesi

Demek; uyduğumuz imam sabah namazının ikinci rek’atinde rükûdan doğrulunca kunut duası okuyorsa, biz de hangi mezhepte olursak olalım; imamla birlikte kunut duası okuruz; bilmiyorsak o esnada susarız.

Eğer imam mezhebi gereği burada kunut duası okumaz ise, biz de ne mezhepte olursak olalım,  imama uyduğumuz için kunut duası okumayız.

Burada uyguladığımız amel bir hak mezhebin içtihadı olduğu için, sehiv secdesi gerektiren bir durum söz konusu değildir.

İmama bire bir uyduğumuzda namazımız inşallah sahihtir.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir