Cennette toprak var mıdır?

 Salih Sütçüoğlu: “Cennette toprak var mıdır?”

İnsanın yaratılış madeni topraktır. Kur’ân’da buyuruluyor ki: “Allah Âdem’i topraktan yarattı.”1 “Biz sizi topraktan yarattık.”2 “Allah sizi topraktan yarattı.”3 Keza Kur’ân’a göre, su bulunmadığı zaman temiz toprak suya denk, insanın hadesten kurtulmasına vesile oluyor.4 Demek toprak, bu dünyada anâsır-ı esasiyedendir.
Diğer yandan, Cennette öncelikli prensip şudur: İnsanın her istediği şey Cennette vardır.

Kur’ân buyuruyor ki: “Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey orada vardır. Siz orada ebedî kalacaksınız.”5

Hz. Büreyde (ra) anlatıyor: Bir adam Resulullah’a (asm):

“Ey Allah’ın Resulü! Ben atı severim, cennette at var mı?” diye sordu.

Peygamber Efendimiz (asm):

“Cennete konduğun takdirde, iki kanadı olan yakuttan bir at sana getirilir. Sen ona bindirilirsin. O seni istediğin yere uçurur.”

Bunun üzerine diğer bir adam:

“Ya Resulallah! Cennette deve var mı?” diye sordu.

Ama buna Peygamber Efendimiz (asm) öncekine söylediği gibi söylemedi. Fakat şöyle buyurdular:

“Eğer Allah seni Cennetine koyarsa, orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır.”6

Keza adamın biri şöyle sordu:

“Ya Resulallah! Ben ziraatı severim. Cennette çift sürmek var mıdır?”

Peygamber Efendimiz (asm):

“Allah seni Cennetine koyarsa her istediğin şey orada vardır. Dilersen orada ekin ekersin. Fakat sen tarlanın bir ucuna varmadan, diğer ucunda ektiğin şey büyümüş ve olgunlaşmış olur” buyurdu.

OKU:   Cennette eşlerin ebediyeti

Âlem-i bekanın şu âlem-i fenadan yapılacağını bildiren Bediüzzaman Hazretleri, bu âlem-i fenanın anâsır-ı esasiyesinin bekaya gideceğini beyan ediyor. Bediüzzaman, Cennet ve Cehennemin, yaratılış ağacından ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalın iki meyvesi, kâinat silsilesinin iki neticesi, şu şuunât selinin iki mahzeni ve ebede karşı dalgalanarak akıp giden mevcudatın iki havuzu bulunduğunu; dest-i kudret bu kâinatı çalkalayıp kıyameti kopardığında o iki havuzun münasip maddelerle dolacağını kaydediyor.7 Bediüzzaman anâsır-ı esasiyenin bekaya gideceğini bu satırlarda bildirirken, Lem’alar’da ve Asâ-yı Musa’da su, hava, ateş ve toprağı dört ana unsur olarak zikrediyor.8 Keza Hayy ismini açıkladığı bölümde Bediüzzaman Hazretleri şu an yaşadığımız bu hayatın gayesinin, neticesinin ve meyvesinin hayat-ı ebediye ve hayat-ı uhreviye ve ağacıyla, taşıyla ve toprağıyla hayattar olan dar-ı saadetteki hayat olduğunu ifade ediyor.9

Anlaşılıyor ki haşirde, eczâ-yı asliye ile eczâyı zaidenin birlikte iade edileceğini10 beyan eden Bediüzzaman’a göre cennette toprak var ve üstelik hayattar olarak vardır.

Nihayet Peygamber Efendimiz (asm) de cennet toprağından, özelliği ile birlikte şöyle haber veriyor:

Sehl İbnu Sa’d (ra) diyor ki: “Ey Allah’ın Resulü!” dedim, “İnsanlar neden yaratıldı?”

“Sudan!” buyurdular. “Ya cennet hangi şeyden bina edildi?” dedim.

Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Gümüş tuğladan ve altın tuğladan! Harcı kokulu miskten! Cennetin çakılları inci ve yakut, toprağı da za’ferandır. Ona giren nimete mazhar olur, eziyet görmez, ebediyet kazanır, ölümle karşılaşmaz. Elbisesi eskimez, gençliği kaybolmaz.”11

OKU:   Lâ ilâhe illallah dâvâsında izzet ve şefkat

Allah, bu satırları okuyanları Cennet toprağına ulaşanlardan eylesin. Âmin.

Dipnotlar:

1. Ali İmran Suresi: 59,
2. Hac Suresi: 5,
3. Fatır Suresi: 11,
4. Nisa Suresi: 43; Maide Suresi: 6,
5. Zuhruf Sûresi: 71,
6. Tirmizî, Cennet 11, (2546),
7. Sözler, s. 490,
8. Lem’alar, s. 69, 353; Asayı Musa, 190,
9. Lem’alar, s. 326,
10. İşararü’lİ’caz, s. 59,
11. İbrahim Canan, Kütübi Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 14/421; Tirmizî Cennet 2, (2528).

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir