Cennette çarşı var mıdır?

 Salih Bey: “Cennette çarşı var mıdır? Orada alış veriş olacak mıdır? Cennetin ne gibi özellikleri vardır?”


Cennet Allah’ın Fazlındandı

Cennetin en şirin, en tatlı, en güzel özelliği Allah’ın fazlından olmasıdır. Yoksa dünyada birkaç metrelik arsa için senelerce çalışan (tabir caizse canı çıkan) insanın, cenneti kazanmaya gücü kuvveti yeter mi?

Kur’ân bu hususu şu âyetiyle bildiriyor ve insanları cennete çağırıyor:

“İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükâfatı ne güzeldir!”1

Cennet Âyetlerini risalelerinde tefsir eden Bediüzzaman diyor ki: “Cennet’e girmek, mahz-ı fazıldır.”2 “Cenâb-ı Hak Cennet’i ve saadet-i ebediyeyi, mahz-ı fazl ve keremiyle ihsan eder.”3

CENNETTE HAYAT EBEDİDİR

Cennetin bir diğer şirin, tatlı ve doyulmaz güzelliği ebedî oluşudur.  Cennetin ebedî oluşu Âyet ve Hadislerde o kadar açık ve nettir ki, meseleyi tevil edip başka mecralara çekmeye hiç mahal yoktur.

İşte bir âyet:

“İman edip güzel bir amel işleyenlere Cennet ve bir de daha fazlası (Allah’ın Cemalini görmek) var. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır, ne de bir zillet… İşte bunlar cennetliktirler, kendileri orada ebedî olarak kalıcıdırlar.”4

Bediüzzaman bu âyetleri şöyle tefsir ediyor: “Nimetin devamı, nimetin zâtından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası, lezzetten daha lezizdir. Cennet’te devam, Cennet’in fevkindedir.”5

OKU:   Yevmü’l-Arasat

CENNETİN NİMETLERİ HAYALİ BAŞTAN ÇIKARIYOR

Cennetin nimetleri hayali öylesine baştan çıkarıcıdır ki, insan sadece müjdesini okuyunca parmağını ısırıyor.

İşte bazı müjdeler:

“Onlara şöyle denir: ‘Siz ve eşleriniz, sevinç ve mutlulukla cennete girin!’ Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. ‘Siz orada ebedî olarak kalacaksınız. Ve işte bu, sizin çalıştığınız ameller sebebiyle vâris kılındığınız Cennettir!”6

Resulullah (asm) buyurdular ki: “Allah şöyle bildirdi: “Ben Azimu’ş-Şan, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım.”7

CENNET LEZZETLERİ KENDİ İÇİNDE ÜÇE KATLANIR

Bediüzzaman Hazretleri Cennet lezzetlerinin üç kat lezzet içinde lütfedileceğini bildiriyor:

1- Allah’ın karşılıksız lütfu ve fazlı.

2- Kişinin amelinin uhrevî ücret olarak ilâvesi

3- Kişinin dünyevî ihtiyacının hoş bir iştiha olarak ilâvesi.8

CENNETTE GÜZELLİK ARTTIKÇA ARTIYOR

Cennette çarşılar vardır; gezip istediklerini seçersin. Fakat orada alış verişe ihtiyaç yoktur. Çünkü istediğin her şey, hayal sür’atinde elinde olacaktır.

Mü’min, cennette bir sultandır, tam bir saltanat sürer. Cennet bir saltanat yeridir.

Bu durumu şu âyet bildiriyor: “Orada nereye baksan, büyük bir ni’met, bol bir ihtişam ve tam bir saltanat görürsün.”9

Cennette güzellik arttıkça artıyor!

Resulullah (asm) buyurdular ki: “Cennet ehlinin bir çarşısı vardır. Her Cuma oraya giderler. Orada kuzey rüzgârı eser, elbiselerini ve yüzlerini okşar. Bunun tesiriyle güzellik ve cemalleri artar. Böylece ailelerine, daha da güzelleşmiş olarak dönerler. Hanımları:

OKU:   Cennette isteklerimiz karşılanır mı?

“Vallahi, bizden ayrıldıktan sonra sizin cemal ve güzelliğiniz artmış!” derler.

Onlar da:

“Sizler de, Allah’a yemin olsun ki, bizden sonra çok daha güzelleşmişsiniz!” derler.”10

Dipnotlar:
1-  Ankebut Sûresi: 58.
2- Sözler, s. 321.
3 – Sözler, s. 360.
4 – Yunus Sûresi: 26.
5 – Şualar, s. 759.
6-  Zuhruf Sûresi: 70, 71, 72.
7- Buhârî, Bed’ül-Halk 8, Tefsir Secde 1, Tevhid 35; Müslim, Cennet, 2, (2824); Tirmizî, Tefsir, (3195).
8 – Sözler, s. 499.
9-  İnsan Sûresi: 20.
10 – Müslim, Cennet, 13, (2833.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir