Konuşma zorluğuna şifa !

Saadet Hanım: “Altı yaşındaki yeğenim konuşma zorluğu çekiyor. Sürekli kekeliyor. Cenâb-ı Hakkın Şâfiî ismine sığınıyoruz. İlgili âyet ve hadis varsa yazar mısınız? Ne yapmalıyız?”   1- Fiilî duâ olarak: Öncelikle tıbba danışmalı. Konuyla ilgili uzman bir doktora başvurmalı ve tavsiyelerine uymalıdır. 2- Kavlî (sözlü) duâya gelince: Hazret-i Mûsâ (as) Firavuna

Devamı

Allah (cc) peygamberleriyle konuştuğuna dair âyet var mı?

İzmir/Bornova’dan isim vermeyen okuyucumuz: “Kur’ân’da Allah’ın peygamberleriyle bire bir konuştuğu ile ilgili âyet var mıdır?” Cenâb-ı Hak, Mütekellimdir. Yani konuşandır, kelâm, söz ve beyan sahibidir. Peygamber görevlendirmek ve vahiy göndermek sûretiyle kelâmıyla ve konuşmasıyla insanlara istikâmet veren Cenâb-ı Hak’tır. Cenâb-ı Hak, şu âyetlerde Kendi Zât’ının kelâm ve söz sahibi olduğunu

Devamı