Sesteki helâl güzellik

İ. B. Can: “Kadın ile erkek konuşurken illa ki çok ciddî mi olmaları gerekli. Fıkıh kitapları öyle diyor. ‘Ciddî ve gözünü kadından sakınacak, gözünü yarım açacak, tam bakmayacak’ diyor. ‘Kadın, sesine nağme yapmayacak’ diyor. Peki, erkek veya kadın şakacı biri ise, yani güleç yüzlü biri ise gülümseyerek konuşması caiz değil mi? Edepli bir şekilde, ama yumuşak, şefkatli ve güleç bir yüzle kadınlar ve erkekler zaruret miktarı konuşamazlar mı? Bunun ölçüsü nedir?”

İnsan sesi güzeldir ve Allah’ın insana hususî bir ihsanıdır. İnsan sesini çirkin yapan tek şey, içine taşıyıcısının haram unsur koymasıdır. Yani sesine haram kisve giydirmesidir. Açık bir ifadeyle, kadın sesini işitmenin haram oluşu, kadının sesini tahrik edici ve cazibeli şekilde kırıp dökerek inceltmesine ve dinleyenin niyetine bağlıdır.

İşte ilgili âyetler:

* “Kadınlar, gizledikleri ziynetleri belli olsun diye ayaklarını yere vurmasınlar.”1

Bu âyetten kadınların, tahrik ve cazibe güçlerini belli edecek ölçüde seslerini inceltmemelerinin emredildiği anlaşılabilir.

* “Eğer hâlinize lâyık bir takva ile korunacaksanız, yabancılarla edalı ve cazibeli bir sesle konuşmayın ki, kalbinde fesat bulunan kimse bir ümide kapılmasın. Konuşurken ciddiyet ve ağırbaşlılıkla söz söyleyin.” 2

* “Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Siz, içinizde olanı açıklasanız da, saklasanız da, Allah onu bilir ve onunla sizi hesaba çeker. Sonra da, ameline ve niyetine göre, dilediğinin günahını bağışlar, dilediğine azap verir. Allah’ın kudreti her şeye yeter.” 3

OKU:   Harama nazar etmek nisyan verir!

Bununla beraber, tabiî ve ahlâkî olan ses tonuyla, tabiatından ve ahlâkîlikten uzak ses tonunu seçici olursak, kadın sesinin haram oluş sebebini kavramış oluruz. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, her varlığın sesini Allah yaratmıştır ve kadın sesi de dâhil hiçbir varlığın sesi normalde haram değildir.

Kadın her şeyden önce insandır. Beşerî ve sosyal hayatta konuşmak ise zarûret olduğu gibi, şiddetli bir ihtiyaçtır da. Kur’ân’da bu yönde örnekler de buluruz. Meselâ, Hazret-i Mûsâ’nın (as) iki kadınla konuştuğu şöyle bildirilir: “Medyen suyunun başına varınca, oranın halkından bir topluluğu, hayvanlarını sularken buldu. Onların gerisinde ise, hayvanlarını suya gitmekten alı koyan iki kadın gördü. Onlara: ‘Bu haliniz nedir?‘ diye sordu. Kadınlar dediler ki: ‘Çobanlar çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız ise çok yaşlıdır. Gelip hayvanları sulayacak hali yoktur’ Mûsâ onların hayvanlarını suladı.”4

Yine Kur’ân’da Hazret-i Şuayb’ın (as) kızlarının Hazret-i Mûsâ (as) ile konuştuğu5; Hazret-i Süleyman’ın (as) Sebe’ Melikesi Belkıs ile konuştuğu beyan edilir.6

Allah Resûlü (asm) sahabî hanımlarla konuşurdu, onların şikâyetlerini dinlerdi, onlara sorular sorardı, sorularına cevaplar verirdi. Onları konuşmaktan alıkoymazdı. Fadl bin Abbas (ra) hacda Resûlullah’ın (asm) yanında bulunduğu bir zamanda Has’am kabilesinden genç bir kadın fetva sormak için Peygamberimize (asm) geldi. Bu sırada Fadl kadına, kadın da Fadl’a bakmaya başladı. Resûlullah Efendimiz (asm) ise hemen Fadl’ın yüzünü eliyle başka tarafa çevirdi. Ve kendisi genç kadının sorularına cevap verdi. Kadın dedi ki:

OKU:   Peruk takmak

“Yâ Resûlallah! Allah’ın kulları üzerinde bulunan hac hususundaki farizası, babama çok ihtiyarlığında erişti. Deve üzerinde durmaya muktedir olamıyor. Ben kendisine vekâleten hac edeyim mi?”

Resûlullah Efendimiz (asm): “Evet, vekâleten hac edebilirsin” buyurdu. Bu soru ve cevap, Peygamber Efendimiz’in (asm) ömrünün son yılında veda haccı sırasında gerçekleşti.7

Ashab-ı Kiram da gerek Hazret-i Peygamberin (asm) hanımlarına, gerekse diğer hanım sahabelere bazen hadis sorarlar, bazen faydalı bilgilerde görüş alış verişinde bulunurlar veya hanım sahabeler ihtiyacı olan bilgileri erkek sahabelerden öğrenirlerdi.

Demek kadın sesi fitneye sebep olmayacak şekilde, fıtrî, ciddî, vakur, ağır başlı ve kendi normal seyrinde iken haram değildir. Fakat fitneyi çağrıştıran, cilveli, nağmeli, edalı, işveli, cazibeli ve nefsânî tahrik içerir bir ses tonuyla söylendiğinde kadın sesi haramdır. Buradaki ölçüyü Bediüzzaman şöyle özetliyor: “Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevâtı tahrik eden sesler haramdır.”8

Bu ifadeler, kadın ve erkeğin birbirine somurtkan duracağı anlamına gelmiyor. Sadece nefsanî ve şehevî tahrik unsuru içerir şekilde konuşmamaları gerektiği anlamına geliyor.

Dipnotlar:

1- Nûr Sûresi: 31,

2- Ahzab Sûresi: 32,

3- Bakara Sûresi: 284,

4- Kasas Sûresi: 23,

5- Kasas Sûresi: 25,

6- Neml Sûresi: 44,

7- Müslim, Hac, 71; Buhârî, Megâzî, 77,

8- İşaratü’l-İcaz: 72.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Günahlar gizli kalmalı

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir