Rasulullah’ın (asm) hayatı ve ahlakı Kur’an’dır

İstanbul’dan Hamdi Göcek: “Geçenlerde bir yerde “Kur’ân insanın/kulun ‘ne yapması’ gerektiğini söylerken, hadisler ‘nasıl yapması’ icap ettiğini söyler” tarzında bir ifade ile karşılaştım. Böyle umumî bir tasnif yapmak mümkün müdür?”

O (asm) En Mükemmel İmamdır

Böyle bir tasnif genel itibariyle yapılabilir. İstisnalar kaideyi bozmamak şartıyla… Meselâ namazı ifade eden salât ve türevleri Kur’ân’da doksan dokuz yerde geçmekte iken, hepsi de namazı emreden âmir âyetlerdir. Namazın nasıl kılınacağı Kur’ân’da yer almaz.

Namazı nasıl kılacağımızı, kıyamı, rükûu, secdeyi, ka’de-i ahireyi nasıl yapacağımızı biz doğrudan Peygamber Efendimiz’den (asm) öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz (am) bu yüzden: “Benim namaz kıldığım gibi namaz kılın!” buyurmuştur.

Diğer ibadetlerde ve salih amellerde de bu böyledir. Peygamber Efendimiz (asm) uygulayıcıdır. O nasıl uyguluyorsa, biz de ona bakıp onun gibi uyguluyoruz. Başka türlüsü ibadet olmuyor. Bid’at oluyor ve reddediliyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz’in (asm) uyguladığı şekil Allah’ın en sevdiği, razı olduğu ve emrettiği şekil oluyor.

Bediüzzaman der ki: “Muhabbetullah, ittibâ-ı Sünnet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâmı istilzam eder. Çünkü Allah’ı sevmek, O’nun marziyâtını yapmaktır. Marziyâtı ise, en mükemmel bir surette zât-ı Muhammediyede (asm) tezahür ediyor.” 1

O’nun (asm) Ahlâkı Kur’ân’dır

Kur’ân ile yeryüzüne inen İslâmiyet, ilk ve en mükemmel olarak Peygamber Efendimiz’in (asm) sözlerinde, hallerinde ve fiillerinde tezahür etmiştir. 2 Başta sahabeler olmak üzere avam olsun, havas olsun, âlim olsun, müçtehit olsun, kutup olsun, gavs olsun ümmetin her bir ferdi doğrudan Resulullah Efendimizi (asm) örnek almışlardır.

OKU:   Peygamberler arası 10 larca derece farkı var mıdır?

O’na uymayı, O’na ittiba etmeyi, O’nu örnek almayı Kur’ân da emretmektedir: “Kim Peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, biz seni onlar üzerine koruyucu göndermedik.” 3

Kur’ân ile Resulullah’ın (asm) sözleri, halleri ve fiilleri birbirini tamamlayıcıdır. Kur’ân elinizde olsa bile, Resulullah’ın (asm) sözlerini, hallerini ve fiillerini çıkardığınız zaman, ortada din kalmaz. Çünkü dinin pratiğini kaybetmiş olursunuz. Kur’ân’ın doğru yorumunu kaybetmiş olursunuz. Dinin pratiği Resulullah Efendimiz’in (asm) hayatıdır. O’nun (asm) hayatı da, ahlâkı da Kur’ân’dır.

Nezakette Resulullah (asm) Farkı

Beni Mustalik Gazvesi dönüşünde Medine’de Hazret-i Aişe’ye (ra) yüzsüzce iftira atıldı. Konaklama yerinde Yemen akiği gerdanlığını kaybettiği için aramaya koyularak ordudan geri kalan Hazret-i Aişe’yi, ordunun artçılarından Safvân b. Muattal atına alarak orduya yetiştirmişti.

Orduda bulunan meşhur münafık Abdullah ibn-i Übey ibn-i Selûl bir dedikodu patlattı ki, bu günkü benzerlerinden bin beter! Bir ay Medine bu dedikodu ile çalkalandı. Bir ay boyunca Cenab-ı Allah’tan dedikoduyu sona erdirecek bir âyet nazil olmadı. Bu gecikme hem Müslümanların iftira karşısındaki tutumları, hem de neticede kendisi de bir eş olan Resulullah’ın (asm) sabır konusundaki örnekliği sınanıyordu.

Ve Resulullah (asm) sınavı başardı. Bir ay sonra Resulullah Efendimiz (asm), eşinin günah işlemiş olduğu şüphesi bulunan bir erkeğin eşine nasıl davranacağını örnek bir tutumla ortaya koydu. Vurmak, kırmak, bağırıp, çağırmak, suçlamak, kınamak, boşamak, öldürmek yok! Dedikodu çıktığından beri Hazret-i Âişe’ye hiçbir kötü söz söylemeyen Resulullah’ın (asm), bir ay sonra –işin iç yüzünü hâlâ bilmeden- söylediği tek şey şu oldu:

OKU:   Mi’rac hadisi Yahudi uydurması mıdır?

“Âişe’ciğim! Bir günah işledinse tövbe et! Allah tövbeleri kabul eder.”

Hazret-i Âişe’nin suçsuz olduğunu beyan eden ve dedikodu yayanları kınayan Nisa Sûresi 11. âyetleri daha sonra indi.

Bu tatlı sözleri bu gün hangi erkek, günah işlediğinden şüphe ettiği eşine söyleyebilir?
İşte bir ayaklı Kur’ân olan Resulullah’ın (asm) uygulamada farkı böyleydi.

Dipnotlar:
1- Lem’alar, s. 138.
2- Mektubat, s. 258; Şuâlar, s. 152.
3- Nisa Sûresi: 80.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir