Gemilere binmeyecek miyiz?

Mehmet Alkan: “Ünlü bir prof., “Hac, umre ve Allah’a cihad maksatları dışında gemiye binmemizi yasaklayan” rivayeti (Ebu Davud) eleştiriyor. Gemiye binmeyecek miyiz? diyor. Cevap verilebilir mi?” Hadis Hoyratlığı Bir Facia Hadis hoyratlığından şikâyetçiyiz. Böyle hadis anlamak olmaz. Hadislere yazık demeyeceğim, o profların unvanlarına yazık! Kendi işlerini yapmıyorlar. Hadisçi olmadıkları halde

Devamı

Fayı tetikleyen kuvvet nedir?

Rafet Özcan: “Şu hadis bana bu günkü durumumuzu anlatıyor gibi geldi. Yorumlayabilir misiniz? “Beş şey vardır, onlarla imtihan olacağınız zaman artık cemiyette hiçbir hayır kalmamıştır. 1) Zina artarsa, tâun hastalığı yaygınlaşır ve daha önce görülmeyen hastalıklar yayılır. 2) Ölçü ve tartıyı eksik yapan bir millet kıtlığa ve sultanın zulmüne uğrar.

Devamı

Rasulullah’ın (asm) hayatı ve ahlakı Kur’an’dır

İstanbul’dan Hamdi Göcek: “Geçenlerde bir yerde “Kur’ân insanın/kulun ‘ne yapması’ gerektiğini söylerken, hadisler ‘nasıl yapması’ icap ettiğini söyler” tarzında bir ifade ile karşılaştım. Böyle umumî bir tasnif yapmak mümkün müdür?” O (asm) En Mükemmel İmamdır Böyle bir tasnif genel itibariyle yapılabilir. İstisnalar kaideyi bozmamak şartıyla… Meselâ namazı ifade eden salât

Devamı

Bu yorumlar deist doğuruyor

İstanbul’dan Hundil: “Kim musîbete uğramış birisini görür de, (elhamdülillahillezi afani mimme-btelâka bihi ve feddalanî ala kesirin mimmen halaka tafdîla) “Seni imtihan ettiği şu belâdan bana afiyet verip koruyan ve beni yarattıklarının çoğundan üstün kılan Allah’a hamd olsun.” derse yaşadığı müddetçe o belâdan (musîbetten) korunur.”1 Peygamberimiz Efendimiz’in (asm) bulaşıcı hastalıklara karşı

Devamı

Felâket çığırtkanlıklarına dikkat!

İstanbul’dan Saniye Ergün, Kocasinan’dan Adnan Bey, Ankara’dan Metin Bey, Kenan Kaya, Ekrem Gökhan: 1 Sosyal medyada bir video dolaşıyor. Ramazan ayının ilk günü Cuma gününe denk geldiğinde, ayın 15’i Cuma günü tüm dünyada bir sayha duyulacağı, büyük bir depremin olacağı, peşi sıra gelecek hadiselerde büyük bir kargaşa çıkacağı, akabinde Mehdi

Devamı

Sünnette işçi hakları

Ankara’dan Hamdi Dinçer: “İşçi hakları ile ilgili Kur’ân’ın ve Peygamber Efendimiz’in (asm) ne gibi tavsiyeleri vardır?” Ceko Etiz: “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır”1 âyetini ahiret için mi anlamalıyız yoksa bu âyet dünyalık çalışmayı da kapsıyor mu?” İŞÇİ VE İŞÇİ HAKLARI  Kur’ân ahiret hayatını asıl hayat olarak sunar 2, ama

Devamı

Eğer dilemezse halimiz nice olur?

Fatma Vural: “Duâ ettiğinizde Allah’ım dilersen beni bağışla. Dilersen bana merhamet et demeyin” 1 hadisini açıklar mısınız? Bir de, ‘ıslahı mümkün değilse kahreyle!’ demek doğru mudur?” EĞER DİLERSE ZATEN YAPACAKTIR   Duâda istek ve ihtiyaçlarımızı hiç şüphesiz gücü, kudreti, ilmi, iradesi ve hikmeti sonsuz olan âlemlerin Rabb’inden istiyoruz. Duânın hikmeti, kulluğumuzu

Devamı