Fayı tetikleyen kuvvet nedir?

Rafet Özcan: “Şu hadis bana bu günkü durumumuzu anlatıyor gibi geldi. Yorumlayabilir misiniz? “Beş şey vardır, onlarla imtihan olacağınız zaman artık cemiyette hiçbir hayır kalmamıştır. 1) Zina artarsa, tâun hastalığı yaygınlaşır ve daha önce görülmeyen hastalıklar yayılır. 2) Ölçü ve tartıyı eksik yapan bir millet kıtlığa ve sultanın zulmüne uğrar. 3) Bir millette ekseriyet zekât vermezse yağmurlar kesilir. Hayvanlar da olmasa tek damla yağmur düşmez. 4) Bir millet Allah ve Resûlü’nün (asm) ahdini bozarsa, Allah o millete düşman musallat eder. 5) Bir millet Kitabullah ile ameli terk ederse, Allah onlara kendi içlerinden azap verir.” 1

Sel Gibi Felâketler

Felâketler sel gibi gelmeye başlayınca insan maneviyatını yokluyor. Nerede hata yaptık ve yapıyoruz diyor. Maddiyat maneviyata bağlıdır. Maddiyatı sürükleyen, sarsan, sallayan, tetikleyen, yıkan, diz çöktüren –ateistler her ne kadar kabul etmese de- maneviyattır. Maneviyat yıkıldı mı, maneviyat sarsıldı mı, maneviyat sallandı mı, maneviyat diz çöktürüldü mü; artık maddiyattan pek hayır beklemeyin. O da gider! Maneviyat onu da sürükler. İçinde suçlu olan vardır, suçlu olmayan vardır. Ama belâ geldi mi, toplu gelir, hepsine gelir.

Âyet açıktır zaten: “Öyle bir musîbetten sakının ki, o geldi mi, yalnız zalimlere dokunmaz.” 2

Ünlü fizikçi İsaac Newton’un hareket yasasının birinci maddesi şöyledir:

“Bir cisim üzerine bir dış kuvvet etki etmedikçe, cisim hareket konumunu korur.” 3 Yani bir cismin hareket etmesi için bir kuvvetin ona etki etmesi gerekir.

OKU:   Âyetler ve yorumlar

Bu yasa, kuvvetin cisimden ve maddeden önce olduğunu gösteriyor. Cisim maddeyi, kuvvet de maneviyatı temsil ettiğine göre, kâinatı idare eden yasaların maneviyat olduğunu fizik ilmi de –belki de farkında olmadan- doğruluyor demektir.

ManevÎ Fay Kırıkları Çok Fazla

1939 İzmir Depremi münasebetiyle Bediüzzaman, deprem ve artçı sarsıntılarının devamından gelen korkuları şöyle yorumluyor:

“Ramazân-ı Şerîfin terâvih vaktinde, kemâl-i neş’e ve sürur ile, sarhoşçasına, gayet heveskârâne şarkıları ve bazen kızların sesleriyle, radyo ağzıyla bu mübarek merkez-i İslâmiyet’in her köşesinde câzibedarâne işittirilmesi, bu korku azabını netice verdi.” 4

Görüldüğü gibi ne fay hattı, ne fay kırığı! Maddî fay kırılmışsa da, sebep manevî fay hattındaki kırıklardır.

Yanlış anlaşılmasın: Bediüzzaman fay hattını inkâr etmiyor. Fay kırığının sebep olarak depremi tetiklemesi doğrudur. Ama bu sadece sebeptir. Fay da bir cisimdir ve maddedir.

Fay’ı tetikleyen kuvvet nedir? 

Tetiği Çeken El Kimdir?   

Fay, yer kabuğu kayaçlarının, gerilim kuvvetlerinin etkisiyle koparak birbirine göre yer değiştirmesiyle ortaya çıkan jeolojik yapı olarak tarif edilir.

Tetiği çekerek kurşun atan adam birisini öldürmüşse, tetiğe veya silâha katil diyebilir misiniz? Yoksa katil tetiği çeken el midir? Depreme fay kırılması sebep olmuştur. Peki, fay tetikse, tetiği çeken el kimdir?

İş maneviyata çıkıyor. Maneviyattaki hatalarımız fay kırılmasına sebep oluyor.

İşte Resulullah Efendimiz (asm) buna işaret ediyor. Bir toplumda zina artarsa daha önce görülmeyen hastalıklar yayılır. Başka bir hadiste depremler artar. 5 Ölçü ve tartıda hile artarsa kıtlık artar ve halk yöneticisinin zulmüne uğrar. Zekât verilmezse yağmur kesilir. Başka bir hadiste, devlet yöneticileri zulmederse yağmur kesilir. Allah’a (cc) ve Resulüne (asm) verilen sözler tutulmazsa düşman musallat olur. Allah’ın kitabı dinlenmezse, Allah (cc) onlara kendi içlerinden belâ verir.

OKU:   İsm-i Rahman'ın tasarrufu

Bu hataların hemen hepsi bizde varsa, bu belâlar da başımızdan eksik olmuyorsa, durup düşünmemiz gerekmez mi? Başka fay kırığı aramamıza gerek var mı? Allah’a (cc) sığınmaktan başka çaremiz var mı?

Rabbim rahmetiyle hatalarımızı görmeyi ve mağfiretine sığınmayı nasip etsin! Âmin.

Dipnotlar:
1- Ebu Davud, Fitne, 4019.
2- Enfal Sûresi: 25.
3- Vikipedi, Newton’un Hareket Yasaları maddesi.
4- Sözler, s. 198.
5- Deylemî, 1/330, 331.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir