La havle velâ kuvvete illâ billah

Abdullah Bey: “La havle Cennet hazinesi buyuruluyor ve çokça tekrarı tavsiye ediliyor. Bunu köşenizde açıklar mısınız?”

 

“La havle vela kuvvete illa billâh” bir Kur’ân ifadesidir. Güç ve kuvvetin yalnız Allah’ın olduğunu ifade ediyor. Kur’ân, bağı ile kibirlenen bir inançsıza şöyle dendiğini haber veriyor: “Bağına girdiğinde, “Maşallah! Kuvvet yalnız Allah’ındır!” deseydin ya!”1

“Lâ havle ve lâ kuvvete illa billâh” kelimesi ile ilgili Peygamber Efendimizin (asm) bildirdiklerine ve tavsiyelerine bir bakalım:

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Lâ havle ve lâ kuvvete illa billâh. (Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır) sözünü çok tekrar edin.” 2

“Müezzin, “Allahu ekber Allahu ekber” deyince sizden kim samimiyetle, “Allahu ekber Allahu ekber” derse; sonra müezzin: “Eşhedu en lâ ilâhe illallah” deyince, “Eşhedu en lâ ilâhe illallah” derse; sonra müezzin: “Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah” deyince, “Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah” derse; sonra müezzin: “Hayye ala’ssalât” deyince “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” derse; sonra müezzin: “hayye ala’lfelâh” deyince, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” derse; sonra müezzin: “Allahu ekber Allahu ekber” deyince, “Allahu ekber Allahu ekber” derse; sonra müezzin: “Lâilâhe illallah” deyince “Lâilâhe illallah” derse Cennet’e girer.”3

“Resûlullah’ın (asm) yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Buyurdular ki: “Uğursuzluk inancı bir Müslüman’ı yolundan alıkoymasın. Biriniz, hoşlanmadığı bir şey görecek olursa şu duâyı okusun: “Allahümme la ye’ti bi’lhasenâtı illâ ente ,ve lâ yedfe’u’s-Seyyiâti illâ ente velâ havle ve lâ kuvvete illâ bike. (Allahım! Hayrı ancak sen verebilirsin, kötülüğü de ancak sen defedebilirsin. Güç ve kuvvet de ancak Sendendir.)” 4

OKU:   Duada kalpçe dili

Ebu Zerr (ra) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bana: “Sana Cennet hazinelerinden bir hazineyi haber vereyim mi?” buyurdular. “Evet! Ey Allah’ın Resûlü!” dedim. ‘La havle velâ kuvvete illa billâh’ de!” buyurdular.”5

– Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Resûlullah (asm), evinden çıktığı vakit şu duâyı okurdu: “Bismillahi la havle vela kuvvete illa billâh, et-tüklânî alallah. (Allahın ismiyle. Dünya ve ukbâ işlerine güç kuvvet Allah’tandır. Dayanağım Allah’dır.)” 6

– Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Kişi evinin kapısından çıkınca, adama müekkel (nezaretçi) iki meleği vardır. Adam: “Bismillah” deyince, onlar: “Doğruya irşad edildin” derler. Adam: “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” deyince, melekler: “Korundun!” derler. Adam: “Tevekkeltü alâllah” deyince, onlar: “İşin (Allah tarafından) görüldü” derler. (Resûlullah (asm) devamla) buyurdu ki: “Sonra adam cinnî ve insî şeytanla karşılaşınca, Melekler (o şeytanlara): “Hidayete erdirilen, işi görülen ve hıfz altına alınan bir kimseden ne istiyorsunuz?” derler.”7

Havl: Hareket, hile, çare, güç mânâlarına gelir. Kelime “hile” ve “muhavele” ile aynı köktendir. Muhavele, tahavvül, bir şeyi değiştirmek, bir şeyi değişime uğratmak, değiştirme çabası göstermek demektir. Havl ise değişim gücü anlamındadır. “La havle vela kuvvete illa billâh” cümlesiyle, güç ve kuvvet gerektiren, her işimizde, her halimizde, her hayrımızda muhtaç olduğumuz güç, kudret ve kuvvetin yalnız Allah’tan geldiğini, Allah’a ait olduğunu ifade etmekteyiz. Bediüzzaman Hazretleri bu cümleyi yokluktan çıkıp varlık sahasına giren bütün mevcudat için ve zerreden çıkıp kâmil bir mü’min oluncaya kadar insan için yorumlar ve duâ diline çevirir. “La havle vela kuvvete illa billâh” cümlesinin ifade ettiği bazı haller ve bu hallerde söylenebilecek zikirler Bediüzzaman’a göre şöyledir:

OKU:   Eğer dilemezse halimiz nice olur?

1- Sırf yokluktan çıkıp varlık sahasına gelmek için gerekli havl ve kuvvet Allah’tandır.

2- Yok olmayıp varlığını sürdürmek ve bekada kalmak için gerekli havl ve kuvvet Allah’tandır.

3- Zarar vereni def etmek ve fayda vereni bulmak için gerekli havl ve kuvvet Allah’tandır.

4- Musibeti def etmek ve istediklerimize ulaşmak için gerekli havl ve kuvvet Allah’tandır.

5- Günaha düşmemek ve ibâdete devam etmek için gerekli havl ve kuvvet Allah’tandır.

6- Azaba maruz kalmamak ve nimete mazhar olmak için gerekli havl ve kuvvet Allah’tandır.

7- Zulmete düşmemek ve aydınlık ve nura ulaşmak için gerekli havl ve kuvvet Allah’tandır.8

Bu mânâları düşündüğümüzde “La havle vela kuvvete illa billah” cümlesi için Peygamber Efendimizin (asm) verdiği haber ve müjdelerin mübalâğa olmadığını, bilâkis gerçeğin ta kendisi olduğunu anlamamız zor olmaz.


Dipnotlar:
1- Kehf Sûresi: 39, 40.
2- Tirmizî, Daavât 141, (3596).
3- Müslim, Salât 12, (385); Ebû Dâvud, Salât 36, (527).
4- Ebu Dâvud, Tıbb 24, (3919).
5- K. Sitte; 1158 (3825, 7145).
6- K. Sitte; 1174. (3885) (7161).
7- K. Sitte; 1175. (3886) (7162).
8- Mesnevî-i Nuriye, s. 121; Lem’alar, (yeni tarz) s. 849-867.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Hac ibadeti ve dua

image_pdfimage_print

One comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir