Ezanın müjdelediği yüksek makam

Hamdullah Bey: “Ezan okunurken bize sünnet olan bir şey var mıdır? Ezan bittikten sonra okunan duanın fazileti nedir? Bu duada geçen makamı mahmud ne demektir?”

 

Ezan işitildiği zaman ezanı dinlemek, ezanı içinden tekrar ederek icabet ve tasdik etmek, bitince ezan duasını okumak sünnettir; Peygamber Efendimiz’in (asm) şefaatine vesiledir. Konuyla ilgili delillerimizden bir kaçı şöyledir:

*Abdullah bin Amr bin As (ra) bildirmiştir: Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Müezzinin ezanını işittiğiniz vakit siz de onun söylediği gibi söyleyiniz. Sonra bana salât ve selâm okuyunuz. Çünkü her kim bana bir salât okursa, bundan dolayı Allah ona on defa rahmet nazarıyla teveccüh buyurur. Sonra Allah’tan benim için vesileyi isteyiniz. Çünkü vesile Cennette bir derecedir ki, o, Allah’ın kullarından yalnız birinden başkasına lâyık olmaz. Benim o olduğumu umuyorum. Her kim benim için Allah’tan vesileyi isterse, ona şefaatim ulaşır.”1

*Ömer bin Hattâb (ra) dedi ki: Resûlullah Efendimiz (asm) şöyle buyurdu: “Müezzin “Allahü Ekber, Allahü Ekber” dediğinde siz de “Allahü Ekber, Allahü Ekber” dersiniz. Müezzin “Eşhedü enlâ ilâhe illallah” dediğinde siz de “Eşhedü enlâ ilâhe illallah” dersiniz. Müezzin “Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah” dediğinde siz de “Eşhedü enne Muhammeden Resûlallah” dersiniz. Müezzin “Hayye ale’sSalâh” dediğinde siz “Lâ Havle velâ kuvvete illâ billâh” dersiniz. Müezzin “Hayye ale’lFelah” dediğinde siz yine “Lâ Havle velâ kuvvete illâ billâh” dersiniz. Müezzin “Allahü Ekber, Allahü Ekber” dediğinde siz de “Allahü Ekber, Allahü Ekber” dersiniz. Sonra müezzin “Lâ ilâhe illallah” dediğinde siz de “Lâ ilâhe illallah” dersiniz. Böyle diyen Cennete girer.”2

OKU:   Sünnete uymanın gerekliliği ve faydaları

*Cabir bin Abdullah (ra) dedi ki: Resûlullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Her kim ezanı işittiği zaman “Allahümme Rabbe hâzihi’dda’vete’ttâmmeti ve’sselâti’lkâimeti âti Muhammedeni’lvesîlete ve’lfadîlete ve’b’ashü mekâmenmahmûdeni’llezî veadtehû. İnneke lâ tuhlifu’lmî’âd” (Manası: Ey bu mükemmel davetin ve namaz kıyamı (duruşu) emrinin sahibi olan Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (asm) vesileyi ve yüksek dereceleri ver. Ve O’na, vaad ettiğin Makamı Mahmûd’u lütfeyle. Şüphesiz Sen sözünden dönmezsin.” Derse, kıyamet gününde benim şefaatim ona hak olur.”3

Duada geçen Makamı Mahmûd Peygamber Efendimize (asm) ümmetiyle ilgili olarak verileceği vaad olunan yüksek bir makamdır.

*İbni Abbas (ra) rivayet etmiştir ki; Allah Resulü (asm) bu makamın bir hadisi kutsîde Cenabı Hak tarafından şöyle bildirildiğini beyan buyurur: “O öyle bir makam ki, bu makamda öncekiler de, sonrakiler de sana teşekkür ederler, sana minnettar olurlar. Sen şerefçe bütün yaratılmışların üstünde olursun, istersin verilir, şefaat edersin şefaatin makbul olur. Senin sancağının altında olmadık hiç kimse kalmaz.”4

*Ebû Hüreyre’nin (ra) rivayeti de şöyledir: Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Bu o makamdır ki, onda ümmetime şefaat edeceğim.”

*Ka’b bin Malik (ra) rivayet etmiştir ki; Resuli Ekrem Efendimiz (asm) şöyle buyurdu: “Allah insanları diriltecek; bana da yeşil bir elbise giydirecek. Ondan sonra Allah ne söylememi isterse söyleyeceğim. İşte Makamı Mahmud bu makamdır.”

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, Peygamber Efendimiz’in (asm) Makamı Mahmûd’unu “Rabbanî bir sofra” kavramı ile izah eder. Öyle bir sofradır ki, Cenabı Hak tarafından dağıtılan bütün nurlar, verilen bütün ikramlar, ikram edilen bütün feyizler, ihsan edilen bütün lütuflar, sevaplar, nimetler, bağışlamalar, mağfiretler ve merhametler o sofradan akıyor. Resuli Zişan’a (asm) okunan Salâvatı Şerifeler, o İlâhî sofraya edilen davete icabet hükmündedir. Yani Salâvatı Şerife okumakla insan o İlâhî sofra sahibi tarafından yapılan davete uymuş; sofraya yaklaşmış ve sofradan istifade etmiş olur.

OKU:   Fazilet, hüküm ve hikmetleriyle gusül 1

Dipnotlar

1- Müslim, Salât, 11
2- Müslim, Salât, 12
3- Buhârî, 2/365
4- Tecrit Terc. 2/574

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir