Duânın aleyhinde olmamalı

Hüseyin Sönmez: “Mübin duâsının kaynağı nedir, hadiste var mıdır, mekruh mudur, bidat mıdır, eğer mekruhsa veya bidatse piyasada satılan bazı sûreler, Yasin ve duâlar olan çeşitli duâ kitaplarında mübin duâsı var bunları satın almak ve hediye etmek günah mıdır?”

DUÂ YAPMAKTAN KORKMAMALI

Duâ eğer tevhid inancına uygun bir metin, muhteva ve manaya sahipse mekruh veya bidat olmaz, kaynak aramaya da lüzum yoktur. Doğrudan Allah’a yapılan, aracıların bulunmadığı ve metni içerisinde maddî manevî ihtiyaçlarımızın zikredildiği duâların aleyhinde olunmaz. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, iman, duâ etmeyi gerektiriyor ve insan fıtratı şiddetle duâyı istiyor.1

Değil mi ki Cenâb-ı Allah “Duânız olmazsa en ehemmiyetiniz var?”2 buyurmuştur. Şu halde duâ yapmaktan korkmamalı.

Bin yıldan beri Müslümanlar duâ için âyet ve hadislerin lisanını kullandıkları gibi, bizzat kendi muztar dillerini de çok kullanmışlar, dertlerini Kadıül-Hacat’a arz etmişlerdir.

Duâ yapmamaktan korkmalıdır. Duâya müstağni kalmaktan çekinmelidir. Kabul emaresi görmeyince Allah’a küsmekten uzak durmamalıdır.

Bir metin ki, duâdır ve Allah’a karşı edep sınırında yapılmıştır; eğer sözleri dertlerimize uygun düşüyorsa yapılabilir.

MÜBİN DUÂSI

Mübin duâsı adıyla bazı kitaplarda bir duâ metni zikrediliyor. Bilindiği gibi Yasin Sûresi 83 âyettir. Ve bu sûrede yedi âyet “Mübin” ile bitmektedir. Yasin Sûresi okunup, her “Mübin” ile biten âyet okundukça bu duâ üç, beş veya yedi kere okunarak ihtiyaçlar Allah’a arz edilir, maddî-manevî gam ve sıkıntılardan kurtulmak için Allah’a sığınılır.

OKU:   Haşir Sûresi’nin fazileti

Şüphesiz sıkıntılarımızın gitmesi için sebepler bazında tedbir almalıdır. Fakat sebeplere başvururken, sebeplerin yetişemediği durumlarda bu duâ ile dergâh-ı İlâhiyeye arzuhal edilirse inşallah dert ve sıkıntılar, gam ve kederler Allah’ın lütfuyla gider, yerine huzur gelir.

Bu duâyı Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin Yasin Sûresi okunurken yapılmasını tavsiye ettiği ve okuyan kimsenin gam ve kederden, sıkıntı ve dertten kurtulacağını umduğunu söylediği rivayet edilir. Bu duâ ile ilgili başka bir kaynağa rastlamadım.

Söz konusu duâ şudur:

Sübhâne’l-müneffisi an külli medyûnin.

Sübhâne’l-müferrici an külli mahzûnin.

Sübhâne men ceale hazâinehuu beyne’l-kâfi ve’n-nûni.

Sübhâne men izâ erâde şey’en en yekuule lehuu kün fe yekûn.

Allâhümme yâ müferric ferric (7 defa) Ferric annâ hemmî ve ğammî feracen âcilen ğayra âcilin bi-rahmetike yâ erhame’r-râhımîn. Ve Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Amîn.

Türkçe Meali:

Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim.

Ey her türlü dertten kurtaran! Seni tenzih ederim.

Ey bütün hazinelerini Kâf ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim.

Ey bir işi dilediğinde ona olması için sadece “ol!” diyen! Onun da oluverdiği.

Ey her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekûtunu elinde tutan! Seni tenzih ederim.

Ey sıkıntıları gideren Allah’ım! Gam ve kederimi acilen, fazla canımı yakmadan gider! Derdimi ve sıkıntımı yok et! Bunu rahmetinle yap ya Erhamerrahimin!

OKU:   Duânın en tatlı meyvesi nedir?

Efendimiz Muhammed’e (asm), âl ve ashabına salât ve selâm olsun. Âmin.

Dipnot:
1- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 505
2- Furkan Sûresi: 77.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir