Gecede teheccüd namazının faziletleri

Hasan Muharrem Okur: “Şuâlar’da 6 nolu mektuptan hareketle, geceleri bazen geç yatıyoruz. Geç saatlere kaldığımızda yatmadan teheccüt namazını kılsak olur mu?”

Kur’ân’da Teheccüt Namazı

Bahsettiğiniz Mektupta Bediüzzaman, “Gecenin bir bölümünde Allah’ı tespih et.” 1 Mealindeki âyetin teheccüt namazına işaret ettiğini, gecelerde en az iki rek’ât teheccüt namazı kılmanın sünnet olduğunu beyan ediyor. 2 Teheccüt namazının, geceleri uykudan uyanıp kılınması daha faziletli olmakla beraber, geç yatanın veya gece kalkmaktan endişe edenin bu namazı yatmadan önce kılması da mümkündür. Teheccüt namazının en azı 2 rek’âttir.

Efdal olan diğer bir husus da, bu namaza başlandıktan sonra bırakmadan her gece devam etmektir. İbadetlerin azı, ama devamlı olanı makbuldür. Bu açıdan başlangıçta iki rek’ât kılınması, sonradan usanıp bırakmamak için daha iyidir.

Bu namaz Peygamber Efendimiz’e (asm) farz, ümmetine sünnettir. Cenab-ı Allah’ın gecenin bir vaktinde teheccüt namazı kılmamızı istediği halde farz kılmayışı, sırf İslâm ümmeti üzerindeki şefkatinin bir tecellisidir.

İlgili âyet şöyledir: “Gecenin bir bölümünde sırf sana mahsus bir nafile olmak üzere Teheccüd namazını kıl. Belki Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırır.” 3

Duânın Makbul Olduğu Saatler

* Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Geceleyin kim uyanır da şunu söylerse: “La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Elhamdülillahi ve sübhanallahi vela ilahe illallahü va’llahü ekber vela havle vela kuvvete illa billah” (Allah’tan başka ilah yoktur, O birdir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na aittir, O her şeye kâdirdir. Hamd Allah’a aittir, Allah münezzehtir, Allah büyüktür, bütün amel ve ibadetler için gereken güç ve kuvvet Allah’tandır.) Sonra “Allah’ım! Mağfiret eyle” derse ve duâ ederse, duâsına cevap verilir. Abdest alır ve namaz kılarsa, namazı kabul edilir.” 4

OKU:   Namazın ruhu bu kelimelerde

* Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Gecenin üçte ikisi geçip, üçte biri kaldığında Rabbimiz Tebareke ve Teâlâ, keyfiyetini bilmediğimiz bir biçimde dünya semasına iner. Ve şöyle buyurur: “Duâ eden yok mu, duâsına cevap vereyim? Benden bir şey isteyen yok mu, istediği şeyi vereyim? Benden mağfiret dileyen yok mu, ona mağfiret edeyim?” Bu her gece böyledir.” 5

En Lüzumlu Bir Işık!

Hazret-i Ömer’in oğlu Abdullah (ra) anlatıyor: “Ben henüz taze bir genç iken bir rüya gördüm. Rüyamda elimde atlastan bir kumaş parçası vardı ve ben Cennet’te idim. Cennet’te nereye gitmek istesem, o kumaş parçası benimle oraya uçardı. Sonra beni iki melek yakaladı ve Cehennem’e götürdü. Cehennem kuyu duvarı gibi taşla örülmüştü. İki boynuz gibi iki tarafı vardı. Burada Kureyş’ten tanıdığım kimseler vardı. Ben, ‘Cehennem’den Allah’a sığınırım’ demeye başladım. Bu sırada başka bir melek daha geldi ve bana, “Korkma!” dedi.”

Sabah olduğunda rüyamı kız kardeşim olan ve Peygamberimiz’in de (asm) hanımı bulunan Hafsa’ya anlattım. Hafsa da rüyamı Resulullah’a (asm) anlatmış. Resulullah Efendimiz (asm): “Abdullah ne iyi adamdır! Keşke gecenin bir kısmında kalkıp namaz kılmayı adet edinseydi!” buyurmuş. Bundan sonra ben gecelerin bir kısmında artık uyumadım.” 6

Bediüzzaman gece vaktinin hem kışı, hem kabri, hem berzah âlemini hatırlattığını zikrediyor. O vakitlerin, ruhumuzun Cenab-ı Hakk’ın rahmetine ne derece muhtaç olduğuna bir uyarı bulunduğunu bildiren Bediüzzaman, gece kılınan teheccüt namazının, kabir gecesi ve berzah karanlığı gibi en muhtaç olduğumuz bir zamanda, en lüzumlu ve en vazgeçilmez bir ışık olduğunu haber veriyor. 7

OKU:   Oturarak namaz kılınır mı?

Dipnotlar:
1- Tur Suresi: 49.
2- Şuâlar, s. 329.
3- İsra Sûresi: 79.
4- Buhârî, Teheccüd, 21 (595).
5- Buharî, Teheccüt, 590.
6- Buharî, Teheccüt, 576, 597.
7- Sözler, s. 46.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir