Kur´ân dinlerken zikir çekmek

İzmir’den bayan okuyucumuz: “Kur’ân’ı dinlerken tesbih ve zikirde bulunmanın sakıncası var mıdır?”

Kur’ân Allah kelâmıdır. Allah kelâmını okumak da, dinlemek de, üzerinde çalışmak da, ilmini yapmak da ibâdettir, tesbihtir, zikirdir. Kur’ân, “Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin. Susun ki rahmete eresiniz”(1) buyurmak sûretiyle gerek namaz içinde, gerekse namaz dışında Kur’ân okunurken onun mânâlarını anlamayı, üzerinde düşünmeyi, öğüt ve tavsiyelerinden faydalanmayı ve bunları sağlamaya yönelik olarak okunan Kur’ân’ı dinlemeyi farz kılar. Kur’ân okunurken mümkün mertebe bütün dikkatimizi üzerinde yoğunlaştırarak Kur’ân’ın feyzinden istifâde etmeye çalışmalıyız. Bu esnada Kur’ân’ı dinlemekten gelen bir hayranlık, vecd, huşû ve heyecan içinde Allah’ın adını anmak, tesbihte bulunmak, tekbir getirmek elbette mümkündür. Ancak itidali korumalı; tesbih ve zikirde yoğunlaşarak Kur’ân’ı dinlemeye halel vermemelidir.

Dipnot:

1- A’râf Sûresi, 7/204

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print
OKU:   Dilimiz dönmese bile doğru niyetimiz yeter!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir