Namazda vesveseler

“Namazda yersiz vesveselerden kurtulamıyorum. Neler yapmalıyım?”

Her hayırlı işte ve sâlih amelde olduğu gibi, namazda da şeytanın ve nefsimizin bir takım vesveseleri yer yer öne çıkmakta ve bizi rahatsız etmektedir. Hakkında bilgi sahibi olduğumuzda en az zararla veya zararsız olarak kurtulabileceğimiz bu vesveselerin ve şüphelerin, bilgi sahibi olmadığımız takdirde dev birer canavar vahşîliğinde bize saldıracağını hiçbir zaman akıldan uzak tutmamak gerekir.

Bazen en iyiyi ve en kâmili ararken, bazen bir gafletimize rast gelen boşluk ânında, bazen hayâlimizin serbest ve ölçüsüz tecessüslerinden, bazen de fazla titizlikten olmalı; ibâdet içinde veya dışında, ibâdete veya mukaddes mefhumlara karşı ruhumuzda muhtelif şüpheler ve vesveseler belirebilmekte ve dikkatimizi kendi üzerinde yoğunlaştırabilmektedir. Bazen bu şüphe ve vesveseler kalbimizi öyle rahatsız etmektedir ki, içimizden feveranlar yükselmesine engel olamamaktayız.

Aslında fıtratımız şüphe ve vesveselere imkân verecek bir yaratılıştadır. Şüphe ve vesvesenin normal derecesi faydalıdır da. Hattâ “şüphesiz ve vesvesesiz” olmak, bizi dikkatsiz ve duyarsız kılar. Fakat aşırı bulunması inancımızı sarsacak ve ibâdete olan bağlılığımıza zarar verecek ölçüde vahâmet teşkil edebilir. Söz gelişi namaz esnasında bazen şeytan bizi öyle şüphe ve vesvese bataklığına düşürebilir ki, namazdaki huzurumuz ve neşemiz kaybolabilir, namazımızın sıhhati bundan zarar görebilir. Buna aslâ meydan vermemelidir.

Vesvesenin böyle ağır olduğu zamanlarda hiç üzerine düşmemeli, hiç oralı olmamalı, hiç önemsememeli; fakat vesvesenin tehlike ve zararından Allah’a sığınmalı ve ibâdete devam etmelidir.

OKU:   Mest üzerine abdest

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir