İsm-i Muğis’in yardımı ne zaman gelir?

Elif Sütçüoğlu: Muğis ismini okurken manasını düşündüm: Cenâb-ı Hakk’ın hiçbir kulunu yardımsız bırakmaması, çaresizlere ummadıkları yerden çare olması demek. Ama işitiyoruz ki, suçsuz yere bebeklerinden ayrılan ve hapse atılan çok sayıda anne veya baba var. Buna yürek dayanmaz. Allah’ın Muğis isminden istimdat eden ve duâ eden binlerce insanın duâsının bir kabul zamanı mı var? İsm-i Muğis’in yardımı ne zaman gelir?”

ENDİŞEYE MAHAL YOK

Cenâb-ı Allah bir vakıada birçok kulunu imtihan eder, birçok ismini tecelli ettirir, birçok sıfatının hükmünü uygular. Meselâ suçsuz bir annenin içeri atılmasında ve yeni doğmuş bir bebeğin anne sütsüz bırakılmasında beşerin katmerli zulmü görünür; evet. Veya suçsuz bir babanın işinden aşından alınıp hapse atılmasında ve çocuklarının babasız ve çaresiz bırakılmasında beşerin katmerli zulmü var. Bu durumda, aynı vakıada kaderin adaleti, rahmeti ve şefkati birden tecellide demektir. Adil ismi, Hakem ismi, Rahman ismi, Rahim ismi, Latif ismi, Kerim ismi, Muhsin ismi, Muğis ismi hepsi aynen devrede demektir.

Aslında hiç endişe etmeye mahal yoktur! Ama adalet ve rahmet gecikince insan kaygı duyuyor. Şüphesiz zulmedene Adlve Hakem isimleri; mazlûma da Rahim ve Muğis isimleri yeter! Bu isimlerin tecellide gecikmesi zalimin aleyhinedir; günahını ve vebalini arttırır. Mazlûmun lehinedir; rahmetten ve inayetten hissesini ziyadeleştirir.

DUÂ ZAMANI DEVAM EDİYOR

OKU:   Zekât hakkında mühtelif sorular

Hiçbir bebek, hiçbir çocuk açlıktan ölmemiştir. Cenâb-ı Rezzak-ı Kerîm onların rızıklarını vakti vaktine yaratıp, hep ayaklarına göndermiştir. Onların kırık kalplerini de yüksek feyziyle, derin şefkatiyle, sınırsız inayeti ile, ulvî rızasıyla, hesapsız sevabıyla hep tamir etmiştir, hep onurlandırmıştır.

Bu yüksek inayet ve lütuflara mazlûm sadece sabretmesiyle, teslimiyetiyle, kanaatiyle, şükrü ile, rızasıyla ulaşır. Bu evet, zor bir tecellidir. Fakat zorluğu nispetinde rahmetten hissesinin ziyade oluşunu bilmek ve buna iman etmek de eşsiz bir tesellidir.

Peki, mazlûm bunca müjdeye ulaşırken, zalim neye ulaşır düşünebiliyor musunuz? Kahhar ismi, Müntakim ismi, Celil ismi, Adl ismi, Hakem ismi zalimin yakasını bırakır mı sanırsınız?

İsm-i Muğis ve Rahim işini bilir. İsm-i Adl ve Hakem de işini bilir. Zalimi de, mazlûmu da imtihan eder. Akıbet mazlûmundur. Hayır mazlûmundur. Rahmet mazlûmundur. Mazlûmun âhueniniyle arş titriyor.

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Mazlûmun duâsından korkun. Zira Allah ile onun duâsı arasında perde yoktur.”1

Zalimin zulmüyle de arş gayrete geliyor. İnsanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur.  İsm-i Muntakim zalimden intikam alırken, İsm-i Rahim ve Muğis mazlûmu gözetmiştir. Birisi hesabında boğulurken, diğeri rahmetine gark olmuştur.

Netice itibariyle İsm-i Muğis duâları, istiğaseleri, yakarışları, gözyaşlarını kabul ediyor. Ama kabulün görünmeyişi, duâ zamanının devam ettiğini gösteriyor.

İsm-i Adl’in de her halde göreceği bir hesap vardır.

ADALET GECİKİYOR

OKU:   Cenaze teşyi ve taziyesinde yemek

Sayın yüksek devlet yöneticileri! Darbe ile suçlanarak içeri alınan, ama darbe ile uzaktan yakından hiçbir alâkası olmayan binlerce suçsuz anne ve baba olduğu şikâyetleri kulağımıza geliyor. Adalet gecikiyor. Bundan zulüm görünüyor. Bu arş-ı âlâyı titretir. Bundan ülkemize ve sizlere zarar gelir. Lütfen adaleti geciktirmeyin. Lütfen anne ve baba konumunda bulunanların çoluk çocuklarıyla ilgilenmelerine –çocuklar telef olmadan- bir an önce izin verin. Lütfen rahmeti incitmeyin. Mahkemeler neyi bekliyorlar? Adil yargı süreci neden başlamıyor? Bir an önce adil yargılama sürecini başlatın. Darbe ile alâkası olanlara hesap sorun, ceza verin. Ama darbe ile alâkası olmayanların hukukunu lütfen koruyun.

Rabbim, ülkemizi ve suçsuzları muhafaza eylesin. Âmin.

Dipnot:
1- Buhari, Zekât, 1, 41, Sadaka, 1, 63, Mezalim 9, Megazi 60, Tevhid 1; Müs-    lim, İman 31 (19); Tirmizi, Zekât, 6; Ebu Davud, Zekât, 4, Nesai, Zekât, 46.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   İçimizdeki riskli inci: Nefis

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir