Çocuklarımıza duâlarımız

Tire’den Ünal Bey: “Kişinin çocuklarına duâsı nasıl olmalıdır? Hatim duâsı gibi büyük duâ metinleri biterken anne ve babamıza, akrabalarımıza, sevdiklerimize, erkek ve kız kardeşlerimize bağışlama gönderilir de, evlâtlarımıza gönderilmez. Bunun bir sakıncası mı var? Ölmüş evlâtlarımıza nasıl duâ yapmalıyız?”

 

Hatim duâsı gibi uzun duâ metinleri genel kavramları, herkes için ortak dert ve ihtiyaçları, umumî istek ve dilekleri ön plâna almış olabilir ve herkesin kendine özgü dünyasına bire bir girmeyebilir şüphesiz. Bu durumda “Âmin!” deme konumunda bulunan bizler, kendimize özgü dünyamıza da girip duâmızı kendimize mahsus niyaz cümleleriyle süsleyebiliriz. Bağışlama yaparken, eğer ölmüş evlâdımız varsa hiç şüphesiz ona da yaparız, hatta adıyla ve muhtelif şefkat cümlecikleriyle taçlandırarak yaparız. Hiç sakıncası olmaz. Bilakis makbule geçer.

Çünkü âyet ve hadisler, anne babayı evlâtları için duâ yapmaya özendiriyor, teşvik ediyor. Anne babanın evlâtları için duâlarını, makbul duâların ilk sıralarına koyuyor. Duâ açısından anne baba olmak, ya da evlât olmak eşsiz bir konumdur; her zaman kolay ele geçer bir konum değildir. İşte örnekler:

Peygamber Efendimiz (asm) çeşitli hadislerinde buyuruyor ki:

* “Kelime-i şehadet ve anne babanın evlâdına yaptığı duâ hariç, her şey ile Allah arasında bir perde vardır.”1

* “Üç duâ vardır ki, hiç şüphe yok ki kabul edilir: 1- Mazlûmun duâsı. 2- Misafirin duâsı. 3- Anne babanın çocuklarına duâsı.”2

OKU:   Duâda sınır yoktur

* “Babanın duâsı hiçbir engelle karşılaşmadan Allah’ın huzuruna çıkar.”3

* “Babanın çocuğuna duâsı, peygamberin ümmetine duâsı gibidir.”4

Hazret-i Lut’un (as) çocukları için yaptığı duâ:

“Rabbi necini ve ehlî mimma ya’lemûn.”5 (Rabbim, beni ve çoluk çocuğumu onların yapa geldikleri kötülüğün şerrinden koru!”

Hazret-i İbrahim’in (asm) çocukları için yaptığı duâ:

“Ey Rabbim! Beni ve çoluk çocuğumu namazı dosdoğru, gereği gibi kılan kimseler eyle!”6

“Rabbimiz! Bizi ve çoluk çocuğumuzu Sana her şeyimizle teslim olmuş kullar eyle! Neslimizden Sana itaatkâr bir ümmet yarat.”7

Hazret-i Zekeriya’nın (as) çocukları için yaptığı duâ:

“Ey Rabbim, bana Kendi tarafından temiz bir soy bağışla, hiç kuşkusuz sen şu duâyı işitensin.”8

Çocuğun anne babasına duâsı da geri çevrilmeyen duâlardandır.

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki:

“Kişinin Cennetteki derecesi yükseltilir. Kişi sebebini sorar: ‘Ya Rabbi! Bu lütuf nereden?’ Ona şöyle cevap verilir: ‘Çocuğunun senin için yaptığı istiğfar ve duâlardan.’”9

Kur’ân, dili duâlı evlâtlara anne babaları için duâ örneği de veriyor: “Ey Rabbim! Anne ve babama merhamet et! Onlar beni nasıl ben küçükken bana merhamet edip büyüttülerse, sen de onlara acı ve merhamet et.”10

“Ey Rabbimiz! Kıyamette hesap için ayağa kalkacağımız gün beni, anne ve babamı ve bütün mü’minleri bağışla.”11

Buluğ çağına ulaşmadan evlâdı ölenler cenaze namazında şöyle duâ ediyorlar: “Allah’ım! Çocuğumuzu bize takdim edilmiş bir ödül kıl! Ya Rabbi! Onu bize bir sevap, bir zahire kıl! Onu bize şefaatçi kıl!”

OKU:   Derdimiz var; duâmız var!

Anlaşılıyor ki, anne ve babanın çocuğuna bakışı duâ, nazarı dua, özü dua, sözü duâ, temennisi duâdır. Anne baba ve çocuklar bu duâ fırsatını kaçırmamalı, çocuklarına asla bedduâ yapmamalı, kızdıkları zaman bile dillerini duâya cümleleriyle süslemelidirler.

Dipnotlar:
1- Câmiü’s-Sağîr, 4/1336
2- Câmiü’s-Sağîr, 2/860
3- Câmiü’s-Sağîr, 3/994
4- Câmiü’s-Sağîr, 3/994
5- Şuara Sûresi: 169
6- İbrahim Sûresi: 40
7- Bakara Sûresi: 128
8- Al-i İmran Sûresi: 38
9- Câmiü’s-Sağîr, 2/538
10- İsra Suresi: 24
11- İbrahim Sûresi: 41

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

One comment

  1. Tüm İslam aleminin Ramazan ı şerifin kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim…. ALLAHIM Bi ze vermiş oldugun. Bu veba yı bir an önçe kalkması için tüm İslam alemi acmış ellerini sana Yalvarıyoruz sen büyüksün sen. Bilensin sen görensin ALLAHIM sana actık ellerimizi bizi ve tüm dünyayı bu caresizlerin caresi ALLAHIM bizi bu veba dan kurtar ALLAHIM….. Amin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir