Hikmet düsturları

Edirne’den Nadi Ersoy: “Hakikat Çekirdekleri’nde geçen, “Desâtir-i hikmet, nevâmis-i hükûmetle; kavânin-i hak, revâbıt-ı kuvvetle imtizaç etmezse, cumhûr-u avâmda müsmir olmaz” sözünü açıklar mısınız?”

Hakîkat Çekirdekleri’nde geçen bu söz(1), Lemeât’da, “Kuvvet Hakka Hizmetkâr Olmalı” başlığı altında şöyle yer almaktadır: “Hikmetteki desâtir, hükûmette nevâmis, hakta olan kavânîn, kuvvetteki kavâid birbiriyle olmazsa müstenid ve müstemid; cumhûr-u nasta olmaz ne müsmir ve müessir.”(2)

Başlıktan da anlaşılacağı gibi, elinde “kuvvet” bulunduran ve işi kuvvet kullanarak âsâyişi temin etmek olan “güçler” haksızlığa, yanlışlığa ve zulme değil; hakka, adâlete, hukuka, doğru olana ve kânuna hizmet etmelidir. Hikmet düsturları, hükümetin sağ duyusu, yani akl-ı selîmi, hakça çıkarılan kanunlar ve güvenlik kuvvetlerinin çalışma prensipleri birbiriyle örtüşmeli ve bağdaşmalı, birbirinden güç almalı, birbirine dayanmalı, birbirine güç vermelidir. Yoksa halk üzerinde etkili, meyvedâr, güven verici ve müessir olmazlar.

Dipnot:
1-Mektûbât, s. 456;
2-Sözler, s. 647;

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Risâle-i Nur ve rivayetler

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir