Online sistemde güvenlik açıkları

Esra Nur Hanım: “Online derslerle ilgili olarak kadınların tesettüre riayeti konusunda izahta bulunursanız seviniriz.”

Belirli Şartlar Gözetilmeli

İnternet dünyası gerek kullanıcılar açısından, gerekse sistem tekniği açısından bize dört başı mamur bir güvenlik zemini sunmuyor. Bu yüzden güvenlik açığı yoktur, evimizin odaları gibi güvenle internet odalarına girebiliriz diyemeyiz.

Bununla beraber, güvenlik konusundaki kaygılar giderilirse veya asgariye indirilirse, belirli şartlar gözetilerek Risale-i Nur hakikatleri hava zarratının bulunduğu her yere, internetin ulaştığı her her şehre, her ülkeye ulaştırılabilir bir zemindir.

Bu bizim için ahd olsun! Değil mi ki Üstadımız Risale-i Nurlar için “ben onu dünyaya okutturacağım!” demiştir.

Keza şu sözler de deniz aşırı sözlerdir:

– “İslâmlar içinde, dellâllar elinde teşhir suretinde gezdirmeye lâyık olan Risale-i Nur…” 1

– “Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın hazine-i kudsiyesinin sandukçaları olan Risalelerin satıcı ve dellâllarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkân ve bir menzil” 2

“Kur’ân’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa Cennet’i de istemem! Orası da bana zindan olur.” 3

– “Cehennem’den birkaç adamın kurtulmaları için Cehennem’e girmeyi kabul ederim.” 4

Olumlu Yanları

Online sistemin varlığı yüz yüze dersleri ihmal edeceğimiz manasına gelmez, gelmiyor, gelmemeli. Çünkü yüz yüze yapılan derste insibağ ve in’ikas sırrı daha güçlüdür. Sohbet yapılan zeminde tadat edilen nur-u azamdan orada bulunan herkes tefeyyüz eder. Akrebiyet sırrı orada inkişaf eder

OKU:   Çocuğun sakat olduğunu kesin biliyorsak aldırmalı mıyız?

Bununla beraber, bu durum on-line derslerin önemini küçümsememizi gerektirmez. Neticede bir iletişim kanalıdır. İnterneti olan herkes dünyanın neresinde olursa olsun istifade edebilir bir konum kazanmaktadır. İnterneti olan her yerden deniz aşırı memleketlere yayın yapılabilir ve yapılan yayın takip edilebilir. Bu derslerle dünya küresinde dolaşan bütün hava zerratı tenvir edilebilir. Ucuzdur. Amatörcedir. Pahalı donanıma ihtiyacı yoktur. Hatta böyle küresel çapta bir yayın için bir bilgisayar yeterlidir.

Meselâ pandemi sürecinde biraz da ivedi bir şekilde derslerin devamını sağlamak için hemen her ilimiz fevkalade bir gayretle bu sistemle sesini bütün dünyaya duyurma fırsatı bulmuştur.

Pandemiden sonra da bu derslerin devam etmesi musîbetlerin def’i ve nurun dünyanın her köşesini tenvir etmesi için yararlı olacaktır.

Tedbirli Adımlar

İnsanların bile çiplenmesinin gündemde tutulduğu bir yüzyılda, internet dünyasının bütün sırlarımızı deşifre etmeye açık bir zemin olduğu unutulmamalıdır. Gerçi gizli sırrımız yoktur. Planımız kitaplarımızdadır.

Bununla beraber, şu hususlarda tedbirli olmak lâzımdır:

Sistemin gerek kullanıcılar açısından, gerek internet tekniği açısından güvenlik açıkları var mıdır? Varsa nelerdir? Ve nasıl giderilebilir?

Güvenliği sağlamak ve mahremiyeti korumak açısından hangi programlar, hangi şartlarda ve hangi kurallarla kullanılmalıdır? Nelere dikkat etmelidir?

Kadın kullanıcıların ve kadın takipçilerin tesettürü, aile ve kadın mahremiyetinin muhafazası ve güvenliği açısından sistemin ne gibi açıkları, boşlukları ve eksi yanları vardır? Nasıl telâfi edilir?

OKU:   Kitab-ı Mübîn

Yayınların meslek ve meşrebimize uygunluğu ve Yeni Asya markasının, kalite ve özgünlüğünün korunması için alınacak tedbirler nelerdir?

Aceleci olmamakta fayda vardır. Konuyu meşveretlerimizde ve müzakere zeminlerinde olgunlaştırmak elzemdir. Gerekli alt yapının hazırlanması, istenen teknik desteğin sağlanması, güvenlik açıkları, giderilme yolları ve diğer konularda Yeni Asya Bilişim Heyeti’nden görev ve kaygıları giderecek çalışma ve destek istenebilir.

Yeni Asya Bilişim Heyetini sürecin odağına alan bir yol izlenirse daha isabetli adımlar atılmış olur.

DUÂ

Allah’ım! İlmimizi arttır! Fehmimizi arttır! İmkânımızı arttır! Gücümüzü arttır! İhlâsımızı arttır! Makbul bir çerçeve içinde hizmetimizi arttır! Âmin.

Dipnotlar:
1- Şuâlar, s. 1122.
2- Barla Lâhikası, s. 65.
3- Tarihçe-i Hayat, s. 630.
4- Emirdağ Lâhikası, s. 152; Şuâlar, s. 387.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir