Tabiat Risâlesi’nin cihadı

Doksan yıldan beri küfrün belini kıran, inkârcılığı çürüten ve tevhidi ispat eden bir risâle var ülkemizde: Tabiat Risâlesi. Gazetemiz 20 Mayıs’ta Tabiat Risâlesi’ni okuyucularına ücretsiz hediye ediyor.

Tabiat Risâlesi’nin başında, İbrahim Sûresi’nin 10. âyeti yer alır. Bu ayette Yüce Rabbimiz: “Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu?” buyuruyor ve Allah hakkında şüphe edilemeyeceğini bir soruyla daimî gündemimize taşıyor. Tabiat Risâlesi, bu âyetin tefsiri niteliğindedir.

Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe etmek, ne yazık ki, asırlardan beri-–özellikle asrımızda—insanoğlunun bir damarının ortak zaafı ve hastalığı olmuştur. ‘Görmediğime inanmam!’ kolaycılığı ve ucuzculuğu insanlığı perişan etmiştir. Geçenlerde derslerine girdiğim bir lise sınıfında öğrencilerim: “Hocam, sınıfımızda Allah’a inanmayanlar var” dediler. Titredim. Çok vahim ve çok tehlikeli bir iddiaydı. Sınıfı bölmeye, öğrencileri taraf kılmaya matuf çirkin bir iddiaydı. Kendi aralarında gizliden taraflara ayrılmışlar zaten. Başta “Allah’a inanmıyorum” diyen bir iki öğrenci, sonradan sınıfın baskısı ile teke düşmüş. Diğer taraf bu tek öğrenci üzerinde baskı kurmuşlar… Elektrikli bir ortam meydana gelmiş.

Önce bu çok tehlikeli tarafçılığı yok etmek, öğrenciler arası barışı derhal tesis etmek gerekiyordu. “Ne dediğinizin farkında mısınız siz?” diye çıkıştım. “Kimse Allah’ı inkâr etmez! Birbirinizi böyle tehlikeli şeylerle itham etmeyin!” dedim. “Siz kardeşsiniz. Birbirinizin düşüncelerine saygılı olun. Birbirinizi sevin. Birbirinizi anlayın… vs.” tarzında sevgi, dostluk ve kardeşlik mesajlarıyla o dersim geçti.

Fakat ortada bir gerçek vardı. Bir Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olarak kırıp dökmeden, incitip dışlamadan genç dimağların Allah hakkındaki şüphelerini izale etmem gerekiyordu. Tabiat Risâlesi tam da böyle bir cehd için hazır program hükmündeydi. Yazıldığı günden bu güne doksan yılda binlerce gencin imanını kurtarmıştı. Şimdi benim bu pırıl pırıl öğrencilerimin de ellerinden tutacak, imanlarını kurtaracaktı.

OKU:   İslâm ile barışık olan felsefe hangisidir?

Ertesi haftaya, Tabiat Risâlesi Birinci Yol Birinci Muhal’e uygun ders araç gereçlerimi hazırladım: 1 Adet Gripin, 1 adet mandalina yaprağı, 1 adet mandalina yaprağı analiz raporu.

Sınıfa araç gereçlerimle birlikte girdim. Gripin kutusunu çıkarıp gösterdiğimde öğrenciler önce şaşırdılar. “Bu ders sizinle bir deney yapacağız” dedim. Gripin kutusunu bir öğrencime verdim ve aktif maddesini okumasını istedim. Öğrenci aktif maddeyi okudu, ben de tahtaya birer kavanoz şişe şekli çizerek aktif maddelerin her birini her bir kavanoz şişenin üzerine yazdım. Gripinin iki aktif maddesi vardı: 1-Parasetamol. 2-Kafein.

Ardından öğrencime aktif maddelerin gripinde kullanım miktarını okuttum ve tahtaya yazdım: Parasetamol: 0,500 mgr; Kafein: 0,030 mgr. Şimdi sıra Bediüzzaman’daydı: “Acaba hiçbir cihette imkân ve ihtimal var mı ki, o şişelerden alınan muhtelif miktarlar, şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden, her birisinden alınan miktar kadar, yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu (meselâ gripini) teşkil etsinler? Acaba bundan daha hurafe, muhal, bâtıl bir şey var mı?”1

Artık misalden hakikate geçmek zamanı gelmişti. Öğrencilerim “Gene mi Kimya?” serzenişleri olsa da pürdikkat dinliyorlardı. “Bakın, kimya, biyoloji vs. okumanın da ibadet olduğunu göreceksiniz bu yaklaşımla” dedim bir yandan.

“İşte bu misâl gibi, herbir zîhayat, elbette zîhayat bir macundur. Ve her bir nebat, hayattar bir tiryak gibidir ki, çok müteaddit eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir.”2

OKU:   Asrımızda cihad

Bu cümleyi anlamak için taze ağaç yaprağını gösterdim sınıfa. Dedim ki: “Şimdi bu yeşil ve hayattar yaprak nelerden terkip edilmiş; bir inceleyelim.” Elimde, Ziraat Kurumunun mandalina yaprağı analiz sonuç raporu vardı. Bu raporda örnek bir mandalina yaprağının terkip edildiği aktif maddeler ve aktif maddelerin miktarı yazılıydı: Azot (2.91mgr), Fosfor (0.16 mgr), Potasyum (1.36 mgr), Kalsiyum (2.38 mgr), Magnezyum (0.21 mgr), Mangan (15.47 mgr), Demir (76.51 mgr), Bakır (5.46 mgr), Çinko (14.59 mgr), Bor (74.84 mgr). Bir gripinde iki adet farklı ölçülerde aktif madde; bir mandalina yaprağında on adet farklı ölçülerde aktif madde!

Her bir aktif madde için olmak üzere on adet kavanoz şişe şekli çizdim. Her bir şişenin üzerine aktif maddelerden birinin adını yazdım. Ve yukarıdaki misâl cümlesini tekrarladım: Tesadüfen bir rüzgâr esse, bu on şişeyi devirse, her bir şişeden yalnız o miktar aksa ve dursa, bu maddeler kendiliğinden karışsa… Böyle bir yaprağın var olması için böyle bir tesadüfü savunmak bin kere, milyon kere akılsızlık değil mi? Bediüzzaman işte burada diyor ki: “Eğer esbaba, anâsıra isnad edilse ve ‘Esbab icad etti’ denilse, aynen eczahanedeki macunun (meselâ gripinin), şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi, yüz derece akıldan uzak, muhal ve bâtıldır.”3

Öğrencilerimin yüzü, o inkâr ettiğini söyledikleri yavrucak da dâhil pırıl pırıl olmuştu. Yüzler tatmin olmanın verdiği huzurla gülümsüyordu.

“Elhasıl, şu eczahane-i kübrâ-yı âlemde, Hakîm-i Ezelînin mizan-ı kazâ ve kaderiyle alınan mevâdd-ı hayatiye, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve herşeye şâmil bir irade ile vücut bulabilir. ‘Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan küllî anasır ve tabâyi ve esbabın işidir’ diyen bedbaht, ‘O tiryak-ı acip, kendi kendine, şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur’ diyen divane bir hezeyancı, sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır.”4 Herkes istisnasız (o öğrencim de dâhil) onurla harika yaratılış tarafında yer almış, kendiliğindencilik safsatası sınıftan sıvışıp gitmişti.

OKU:   Kalplerin mühürlenmesi

Bu sadece Tabiat Risâlesi’nde yer alan bir tek ‘Muhal’in tecrübesi! Tabiat Risâlesi’nin hepimize ve her insanımıza söyleyeceği çok hakikatler var.

Tabiat Risâlesini herkese hediye eden gazetemize destek verelim. Bu kampanyaya üç, beş, on, elli vs. gücümüz nispetinde muhakkak katılalım. Bu gün sipariş vermenin son günü. Allah gücünüzü, gayretinizi, cihadınızı kabul eylesin. Âmin.

(Bu arada yedi milyar Tabiat Risâlesi projesiyle Tabiat Risâlesini bütün dünya insanına ulaştırmayı plânlayan ve bu megaprojeyi desteğinize açık bulunduran İCBA’ya da tebrikler.)

Dipnotlar:

1- Lem’alar (Tabiat Risâlesi), s. 182;

2- A.g.e.;

3- A.g.e.;

4- A.g.e

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir