Güneş hareket eden bir meyvedardır

Mustafa Kertmen: “Muhakemat’ta geçen, “müteharrik olan küre-i zemine ve cereyanıyla beraber müstakarrında istikrar eden Şems’e…”1 cümlesinde dünyanın hareketli, güneşin müstakar olduğundan bahsediyor. Bu kısmı açar mısınız?”

Malumdur ki dünya da güneş de hareketlidir. Bu cümlede de güneşin, mihverinde istikrar bulduğunu, yani hareketinin bir nizam içinde bir karara ve istikrara kavuştuğunu anlıyoruz. İstikrar durgunluk değil, düzenliliktir. İstikrarsızlık düzensizlik ve rastgeleliktir.

Nitekim güneşin sakin olmadığını Bediüzzaman şu cümlelerinde de zikretmiştir:

“Kendi müstakarrı içinde manzumesinin istikrarı ve nizamı için hareket ediyor.”2

“Güneş bir meyvedardır, silkinir; tâ düşmesin seyyar olan yemişleri.”3

Güneşin silkinmesi, hareketidir.

Dipnotlar:
1- Muhakemat, Yeni Asya Neşr., İstanbul, 2013, s. 31
2- Sözler, s. 636
3- Sözler, s. 636

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print
OKU:   Zîşuur kime denir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir