Güneş hareket eden bir meyvedardır

Mustafa Kertmen: “Muhakemat’ta geçen, “müteharrik olan küre-i zemine ve cereyanıyla beraber müstakarrında istikrar eden Şems’e…”1 cümlesinde dünyanın hareketli, güneşin müstakar olduğundan bahsediyor. Bu kısmı açar mısınız?” Malumdur ki dünya da güneş de hareketlidir. Bu cümlede de güneşin, mihverinde istikrar bulduğunu, yani hareketinin bir nizam içinde bir karara ve istikrara kavuştuğunu anlıyoruz.

Devamı

Kâinatta kusur var mıdır?

Mersin’den Muzaffer Durak: “Dokuzuncu Söz İkinci Nüktede geçen, “Kâinatın bütün kusuratından münezzeh ve muarra olduğunu” cümlesinde geçen kâinatın kusuratı nelerdir?”   HER ŞEY MÜKEMMELDİR Kâinatta her şey ya doğrudan, ya da dolaylı olarak hayırdır, hayrı netice verir. Kur’ân’ın ifadesiyle: “Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır.”1 Bu âyetin tefsirinde Bediüzzaman

Devamı

Allah her şeyden evvel neyi yarattı?

Zülfikar Balpetek: “Levlake hadisinin kaynağını bazı hocalar kabul etmiyorlarmış. Bu konuda ne diyeceğiz?”   KÂİNATIN VARLIK SEBEBİ Levlake hadisi bir hadis-i kutsîdir. Manası şudur: “Sen olmasaydın ben âlemleri yaratmazdım” Bu hadis-i kudsî Risâle-i Nur’da birçok yönleriyle izah ve tefsir edilmiştir.1 Bedîüzzaman Hazretleri bu hadis-i kudsîden hareketle, (çekirdek-ağaç-meyve-meyve içinde yine çekirdek)

Devamı

Rabbimizi bize tanıtan üç büyük rehber

Nuri Bey: “On Dokuzuncu Sözde geçen Üç Küllî Muarrif kavramını açar mısınız? Üç Küllî Muarrif kimlerdir ve Rabbimizi nasıl tanıtıyor?” KÂİNAT KİTABI Bediüzzaman On dokuzuncu Sözü Resulullah Efendimizin (asm) güzel ahlâkına ve güzel siretine tahsis ediyor. Birinci Reşhada, üç büyük ve küllî rehberin Rabbimizi bize tanıttığını bildiriyor. Bunlardan “birisi: Şu

Devamı

Yerkürenin hayatı ve ruhu

Tuba Hanım: “Hakikat Çekirdeklerinden ‘Küremiz hayvana benziyor; asar-ı hayat gösteriyor..” cümlesiyle başlayan 105. maddeyi açıklar mısınız?” YERKÜREDEN HAYAT FIŞKIRIYOR Risale-i Nur’un ekser yerinde hayatla vahdet birlikte ele alınır. Hatta vahdetin, yani Kâinat Hâlık’ının birliğinin en açık delillerinden birisi olarak hep hayat nazara verilir. Üstad Bedîüzzaman, hayatı bazen kâinatla, bazen risâletle,

Devamı