Karanlık geceler gibi fitnelere girmeden…

Ahmet Bey: “Rabbinin bazı âyetleri geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış olana, o günkü imanı fayda vermez.” [Enam 158] “Şu üç şey ortaya çıkınca, iman etmemiş veya imanından hayır kazanmamış olana, imanı fayda vermez: Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbet-ül-arz.” [Tirmizi] korona dabbe midir? Sizce dabbe çıktı

Devamı

“Güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır” cümlesini açar mısınız?

Gebze’den Gülden Beşiroğlu: “Sözler’de geçen şu cümleyi açar mısınız: ‘Güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır.” SEBEPLERİN TESİRİ YOKTUR   Biz kudretin bu dünyadaki tasarruflarını sebepler perdesine sarılmış şekilde görürüz. Doğrudan kudretin tasarrufu olarak görmeyiz. Bunda çok çeşitli hikmetler vardır. Her şeyden önce dünya daru’l-hikmettir. Ahiret ise daru’l-kudrettir. 1 Yani ahirette kudretin tasarruflarını

Devamı

Güneş hareket eden bir meyvedardır

Mustafa Kertmen: “Muhakemat’ta geçen, “müteharrik olan küre-i zemine ve cereyanıyla beraber müstakarrında istikrar eden Şems’e…”1 cümlesinde dünyanın hareketli, güneşin müstakar olduğundan bahsediyor. Bu kısmı açar mısınız?” Malumdur ki dünya da güneş de hareketlidir. Bu cümlede de güneşin, mihverinde istikrar bulduğunu, yani hareketinin bir nizam içinde bir karara ve istikrara kavuştuğunu anlıyoruz.

Devamı

Güneşin durdurulması mu’cizesi üzerine

Yozgat’tan Rabia İlhan: “Peygamber Efendimiz’in (asm) mu’cizelerinden çokça bahsettiğimiz, “Hz Peygamber’in ikindi namazını kaçırması ve Allah’ın güneşi tekrar geriye getirmesi, zamanı geri alması” rivayeti sahih midir? Gerçekten olmuş mudur? Delilimiz nedir? Hadis dersinde bunu ispatlamam gerekir. Yardımcı olursanız sevinirim.”   GÜNEŞİN VAHYE BOYUN EĞMESİ Resulullah Efendimiz’in (asm) hayatında güneşin tehiri

Devamı

İnsan, Allah’ın lütfunu taşıyabilmelidir

Sefa Çayır: “Mesnevî-i Nûriye’de geçen, ‘Melik’in atiyelerini ancak matiyyeleri taşıyabilir.’ sözünü, bu sözün geçtiği paragraf ve bölüm ile birlikte açıklar mısınız?” İMAN ALLAH’IN ATİYESİDİR Allah her insanın sırtına taşıyabileceği kadar yük yüklemiştir. Taşıyamayacağı bir yükü hiç kimsenin sırtına vurmamıştır. İman ve ibadet, nefsin taşıyamayacağı bir yükümlülük değildir. Eğer böyle olsaydı

Devamı

Güneşte ve Bediüzzaman’da Sekiz Esma

İzmir Kahramanlar’dan Hüseyin Günay: Hey aşık efendi! Sekiz esmanın mazharı olan güneşi…. Burada geçen sekiz esma hangileridir? Sekizinci Mektup’ta Bediüzzaman güneş sayfasında tecellî eden sekiz büyük isim olduğunu vurguluyor. Ama bu isimlerin neler olduğunu bildirmiyor. Bediüzzaman, Otuzuncu Lem’ada işlediği Kuddûs, Adl, Hakem, Ferd, Hayy ve Kayyûm isimlerini “ism-i azam” olarak

Devamı