Felsefenin insanlığa faydası

Van’dan okuyucumuz: “Muhâkemât isimli eserde geçen, ‘İslâm ile barışık olan felsefe’ hangisidir?”

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri’ne göre, insanlık âleminde Hazret-i Âdem’den (as) beri iki büyük cereyan, iki fikir zinciri her tarafta ve her insanlık tabakasında dal budak salıp gelmiştir. Bunlar:

1- Nübüvvet, Peygamberlik ve din silsilesi,

2- Fikir ve felsefe silsilesi.

Bu iki silsile ne zaman birleşmiş ise, yani felsefe dine tâbî ve dâhil olmuş ise; yani felsefe, düşünce disiplininin temeline vahyin getirdiği hakikatleri almış ise, yani felsefe vahye ters düşmemiş ise insanlık âlemi parlak günler yaşamış ve yükselmiştir.

Fakat ne zaman din ile felsefe ayrı gitmişlerse, bütün hayır, nur ve aydınlık din tarafında; bütün şer, dalâlet, yanılgı ve isabetsiz fikirler felsefe tarafında toplanmıştır.

Netice itibariyle, felsefenin insanlığa fayda getirecek düşünceler üretmesi için, tahrif olmamış vahyi elinde bulunduran tek din olan İslâmiyet’i düşünce disiplininin temeline alması gerekli ve zorunludur.1

Dipnot:
1- Sözler, s. 497

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Risâle-i Nurda Cevad ismi

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir