Duâmız olmazsa ne değerimiz var?

İstanbul’dan Hamdi Gocek: “Hadisi izah eder misiniz sırf bu duâyı etsek her şeye kâfi olur mu?

Ebû Ümâme anlatıyor: Resûlullah (asm) öyle çok duâ ederdi ki bir kısmını ezberleyemezdik. ‘Ey Allah’ın Resûlü, çok duâ ediyorsun bir kısmını ezberleyemiyoruz!’ dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu: ‘Size bütün bunları kapsayan bir duâ öğreteyim mi? Şöyle dersiniz: Allah’ım! Senden, Peygamberin Muhammed’in dilediği güzelliklerden biz de isteriz ve Peygamberin Muhammed’in (asm) Sana sığındığı kötülüklerden biz de Sana sığınırız. Yardım edecek olan Sensin. Sonunda Sana ulaşacağız. Allah’ın yardımı olmaksızın kudret ve kuvvete ermek mümkün değildir”. 1

DUÂMIZ DEĞERİMİZDİR  

Kur’ân bizi duâmızla kıymetlendiriyor: “Duânız olmazsa ne değeriniz var?” 2 diyor. Demek, duâmız değerimizdir. Allah katında değerimiz duâmızla tezahür ediyor.

Hadiste de geçtiği gibi Resulullah’ın (asm) duâsının kapsamı sınırsızdır. Nitekim namazda okuduklarımız arasında bu duâya denk düşen duâlarımız da vardır.

Meselâ namaza başlarken iftitah tekbirinden hemen sonra okuduğumuz Sübhaneke duâsı hem dünyamıza, hem ahiretimize, hem günahlarımızın bağışlanmasına, hem Allah’ın rızasını kazanmamıza kifayet edecek bir kutsî metindir. O metinde geçen ibarelerin çoğu kelime olarak da bakiyatüssalihattandır. Yani bakî ve kutsî kelimelerdendir. Sadece Sübhaneke (Allah’ım seni tespih ederim)… ve bihamdik (Allah’ım Sana hamd ederim.)… vela ilahe gayruk (Allah’ım senden başka ilah yoktur) kelimelerini telâffuz etmek bile hem dünyamıza, hem ahiretimize yeter.

OKU:   Temizlik imandandır

Bediüzzaman Hazretleri “Sübhanallah” kelimesi için diyor ki:

“Sübhanallah” kelime-i kudsiyesi ise, Cenab-ı Hakk’ı şerikten, kusurdan, noksaniyetten, zulümden, aczden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve aldatmaktan ve kemal ve cemal ve celâline muhalif olan bütün kusurattan takdis ve tenzih etmek manasıyla, saadet-i ebediyeyi ve celâl ve cemâl ve kemâl-i saltanatının haşmetine medar olan dâr-ı âhireti ve ondaki Cennet’i ihtar edip delâlet ve işaret eder.” 3

DÜNYA İÇİN DE, AHİRET İÇİN DE HASENAT  

Keza namazda selâmdan hemen önce okuduğumuz Rabbena metinleri hem dünyamıza, hem ahiretimize kifayet edecek metinlerdir.

Kur’ân’a ait olan söz konusu metinlerin meali şöyledir: “Rabbimiz! Bize dünyada iyilikler lütfet. Ahirette de iyilikler lütfet. Bizi Cehennem azabından koru. 4 Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla.” 5

Bu duâ metinleri bize şu adabı öğretiyor:

1- Duâ ederken kendimiz için istediğimiz şeyi diğer ehl-i iman için de istemeliyiz. Allah’ın razı olduğu tarz budur. Bu sır bizi, ben anlayışından ve bencillikten, biz ruhuna ve diğerkâmlığa yükseltir.

2- Duâ ederken istediğimiz rahmeti ve her türlü güzellikleri hem dünyamız için, hem de ahiretimiz için istemeliyiz.

3- Duâ ederken Allah’tan hem kendimiz için, hem anne ve babamız için, hem de bütün mü’minler için mağfiret istemeliyiz. Hesap gününde bağışlanmak, isteklerimizin üstündedir.

4- Anne ve babasına bir Fatiha okuyup rahmet duâsı etmek isteyenler yok mu? İşte onlar “Rabbenağfirlî” duâsını her namazın sonunda selâmdan önce okumakla namaz içinde anne ve babasını rahmet ve mağfiretle anmış, onlara duâ etmiş, namazına onları da hissedar etmiş olur.

OKU:   Tövbemizin kabul edildiğini bilebilir miyiz?

RESULULLAH’IN (ASM) İSTEDİĞİ GÜZELLİKLER 

Ama bütün bunlar demek değildir ki isteklerimizi kendi lisanımızla duâya dökmeyelim ve Allah’tan bunlardan başka bir şey istemeyelim. Allah her türlü duâmıza nazırdır ve her yerde hazırdır. Bizi dinler, her duâmıza cevap verir, hikmetine uygun olanları dilediği gibi kabul eder.

Cenab-ı Allah’tan her ihtiyacımız olan şeyi kendi lisanımızla isteyebiliriz. Ama neticede Resulullah (asm) bizim için, bizim kendimiz için istediğimiz güzellikleri istemiştir, bizim şerrinden Allah’a sığındığımız kötülüklerden Allah’a sığınmıştır. Fakat Resulullah’ın (asm) dili, lisanı ve üslûbu rahmete daha yakındır. Biz bu rahmete hem duâ ile, hem de Resulullah’a (asm) bol salâvat-ı şerife ile inşallah yaklaşabiliriz.

Dipnotlar:
1- Tirmizî, Deavât, 88.
2- Furkan Sûresi: 77.
3- Şuâlar, s.
4- Bakara Sûresi: 201.
5- İbrahim Sûresi: 4.

 

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir