Duâmız barıştan yana olmalı

Gölcük’ten Fevzi Şekerci: “Sözler’in 1161. sayfasındaki haşiyede üçüncü dünya harbine işaret mi var?”

Bediüzzaman Lemaat’ta Batı medeniyetinin insanı fakir ve ahlâksız ettiğini, ilkçağdaki bütün vahşetin ve cinayetin buna şahit olduğunu bildiriyor ve ilâve ediyor: “Şu medeniyet-i habîse tek bir defada kustu. Midesi daha bulanır.” 1

Habis medeniyetten maksat, asrımızın, Mehmed Âkif’in ifadesiyle tek dişi kalmış canavar medeniyetidir. Asrımız medeniyetinin dünya milletlerini birinci dünya harbine sürüklemesi, metinde ‘bir defa kusmak’ şeklinde ifadesini bulmuştur.

Bu metinde geçen, “Midesi daha bulanır” cümlesi bir tesbittir, bir öngörüdür, bir keşiftir, bir hiss-i kable’l-vukudur. Bu öngörüyü, bu cümleye düşülen haşiyede, “Demek daha dehşetli kusacak.” cümlesi şerh ediyor.

Aynı haşiyenin devamındaki, “Evet, iki Harb-i Umumî ile öyle kustu ki, hava, deniz, kara yüzlerini bulandırdı. Kanla lekelendi.”2 cümlesi de neticeyi bildiriyor.
Yani metinde bir öngörü geçmiştir. Haşiyede bu öngörü şerh edilmiş ve neticesi bildirilmiştir.

Bu haşiyeden yeni bir savaş haberi çıkmıyor.
Duâmız barıştan yana olmalı!

Artık dünyamıza savaşın değil, barışın ve İslâmiyet’in hâkim olması ve zındıka komitelerinin ıslâh olması için duâ edelim.

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 1161.
2- A.g.e.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Onuncu Söz’de Haşir

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir