Amerika´ya bedduâ edilir mi?

Çorum’dan isim belirtmeyen okuyucumuz: “Amerika’ya bedduâ edilir mi?”

 

Amerikan ve İngiliz yönetimlerinin anlamsız ve gereksiz bir savaşın tarafı, müsebbibi ve sâiki oldukları maalesef ortada. Tüm dünya halkları da buna isyan ediyor. Bu savaşı hiçbir sağduyu kabul etmiyor. Amerikan ve İngiliz halkları da bu savaşa taraftar değil. Hıristiyan dinî çevreleri de bu savaşın ahlâkîlikten uzak olduğunda hemfikirler. Fakat diğer yandan savaş durdurulamıyor ve tüm öldürücü hızıyla devam ediyor.

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, “Bazan saadette felâket olduğu gibi, felâketten dahî saadet çıkar” der.1 Bizim tek tesellîmiz bu. Bu saadeti Rahmet-i Rahmân’dan beklerken, hiç şüphesiz savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz ve rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.

Amerika’ya topyekûn bedduâ etmek doğru olmaz. Çünkü orada da halkın kahir ekseriyeti savaş istemiyor. Fakat yönetim halkın bu tercihini göz ardı ediyor, dinlemiyor. Bu savaşı isteyen, gizli veya açık fitne, fesat ve şer odaklarının bulunduğu ve Amerikan yönetimini de etkilediği ise bir gerçek. Biz o şer odaklarının dağılmasını, tuzaklarının ters tepmesini, hîlelerinin kendi ayaklarına dolanmasını, fitne ve fesatlarının zararlarından İslâm âleminin korunmasını, onları râzı etmek için kan dökmeyi mubah gören güç merkezlerine Allah’ın akıl, fikir ve iz’ân ihsan etmesini, en nihâyet zâlimleri kahretmesini, mâsûmlara ve mazlûmlara da yardımını, şefkatini ve merhametini esirgememesini duâlarımızda isteyebiliriz.

OKU:   Duâda sınır yoktur

Allah’ın “Hayru’l-Mâkirîn” olduğunu, yani tüm tuzakçıların tuzaklarını ayaklarına dolamaya ve onları dilediği anda perîşân etmeye kâdir bulunduğunu2 bilerek duâlarımıza devam edelim. Çünkü bize düşen kalben ve lisânen duâdır. Dilimizde ve kalbimizde bir duâmız var. Sermayemiz bu. Gücümüz ve kudretimiz bu. Elimizden gelen bu. Bunu esirgemeyelim.

İbâdetlerimizin ardından, farz namazlarımızın ardından, seher vakitlerinde, fert fert veya cemaat olarak duâ ile Allah’a her an yakın duralım. Unutmayalım ki, yer ve gök duâ dönüyor. Rabb-i Rahîm, inşallah duâsı müstecâb olan kullarının duâlarını kabul buyurur ve bu acıyı Müslümanların üzerinden tez kaldırır.

Dipnot:
1-Dîvân-ı Harb-i Örfî ve Sünûhât, s. 111;
2-Bakınız: Âl-i İmrân Sûresi: 54; Enfâl Sûresi: 30;

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir