Cennette tekrar buluşma nasıl olacak?

 Olcay Bey: “Çok sevdiğimiz biri ölünce onu rüyamızda görürüz. Ben 4 ay önce eşimi kaybettim ve çok genç yaşta onu hep rüyamda görüyorum. Bir gün değilse diğer gün mutlaka görüyorum, acaba bilinçaltımda sürekli onu düşündüğüm için mi yoksa o bizi düşündüğü için mi? Bana rüyamda aramızda bir perde var dedi, acaba berzah âlemini mi söyledi? Bizi görebiliyor mu diye düşünüyorum? Diğer yandan, sevenlerin orada buluşacağı söyleniyor. Bu buluşma nasıl olacak? Sadece kısa bir süre mi görmek var? Yoksa sürekli beraber olmak mı? Yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.”

Öncelikle sizi Cenâb-ı Allah’ın rahmetiyle tebşir ediyorum, müjdeliyorum. Cenâb-ı Allah dünyasını muzdarip kıldığı kullarını inşaallah ahirette ebediyen güldürecektir. Yeter ki, sabırda ve şükürde istikamet içinde olunsun. Cenâb-ı Allah Kur’ân’da bizi bazen mal kaybıyla, bazen sevdiklerimizin kaybıyla imtihan edeceğini bildiriyor ve sabredenleri ebedî rıza ve rahmetiyle, Cennetiyle ve ebedî saadetiyle müjdeliyor. “Ve beşşiri’s-sâbirin”1 diyor. Devam eden âyetlerde: “O sabredenler ki, başlarına bir musîbet geldiğinde ‘Biz Allah için yaşıyoruz ve O’na döneceğiz’ derler. İşte Rablerinin mağfiret ve rahmeti onların üzerinedir” 2 buyuruluyor.

Diğer bir âyette Cenâb-ı Zülcelâl: “Sabredenlere mükâfatı hesapsız ödenecektir” 3 diye taahhüt ediyor. Öte yandan Peygamber Efendimiz (asm) bir kudsî hadiste Cenâb-ı Allah’ın şöyle buyurduğunu bildiriyor: “Mü’min kulumun dünyada bir sevdiğini elinden alırsam, o kulum da buna sabreder ve karşılığını Allah’tan umarsa, bunun karşılığı ancak Cennettir.” 4

OKU:   Rü´yâ üzerine

Sevdiklerimizi kaybetmek zor. Elbette zor. Fakat emin olalım ki: Bu âyetlerin ve hadislerin müjdesi bütün dünya saltanatını kaybetmeye değer. Değil mi ki, sırf işaret ettiğimiz bu âyetlerin ve hadislerin müjdelerini nazara aldığımızda bile: Nasıl olsa, birbirini Allah için sevenler için ebediyette ebedî olarak birleşmek var. Ve nasıl olsa, dünyadaki kayıp orada kayıp değil, mükâfat sebebidir. Dünyadaki ıztırap orada ıztırap değil, lütuf sebebidir. Dünyadaki acı orada acı değil, saadet sebebidir. Buna inanan ve Cenâb-ı Allah’tan rahmetini uman kullara ne gam var, ne keder; ne sıkıntı var, ne hüzün! Sadece dünyada bir miktar sabır var! Ve Cenâb-ı Allah’tan sınırsızca ve kayıtsızca ümit içinde olmaya devam etmek var! Cenâb-ı Allah sizi bu âyete mazhar kılmak istiyor. İnşaallah siz sabrınızla, bu İlâhî tecelliye rızanızla ve şükrünüzle bu mazhariyeti hak edeceksiniz. Rüyalarınız da bunu müjdeliyor.

Rüyalar elbette sevginin alâmeti olabilir. Şuur altınızdaki gizli veriler rüya yoluyla ortaya çıkabilir. Aranızdaki perde berzah perdesidir. Zaten berzahla hepimizin arasında sadece bir perde var. Şundan da müsterih olalım ki, kısa süreli buluşmalar ve zamanla sınırlı birliktelikler dünyaya mahsus tecellîlerdir. Orada buluşmalar, birliktelikler, beraberlikler Bâkî isminin gölgesinde, Rahman ve Rahîm isimlerinin lütfuyla, ebedî şölenlere dönüşüyor. Cennette bir gölgelik beraberlik, dünyaya ve dünya saadetinin tamamına bedeldir.

“Cennette o gün eşleriyle birlikte gölgeliklerdeki koltuklara kurulurlar” 5 âyetinin tecellî ettiği güne kadar… Cenâb-ı Allah size, bize ve tüm Müslümanlara dünyanın birer badireyi andıran imtihanlarından yüz akıyla geçmeyi nasip etsin. Âmin.

OKU:   Ahirette sevdiklerimizle birlikteyiz

DUÂ
Allah’ım! Bize ihsan ve ikram ettiğin yüksek duyguları hayırda, iyilikte, âhiret işlerinde ve Senin emirlerini edâda kullanmamızı nasip eyle! Bize, verdiğin nimetleri doğru kullanma idrâki ve sevgisi ver! Bize, şefkatimizi harap edecek, merhametimizi serap edecek, sevgimizi bîtap kılacak, gözyaşımızı kurutacak batıl inanç, kötü emel ve kötü amel nasip etme! Şefkatimizi sevap kıl! Merhametimizi hayır kıl! Sevgimizi güzel ahlâkla taçlandır! Gözyaşımızı affınla, mağfiretinle ve merhametinle ödüllendir! Bize acı! Bizi hayra karşı şefkatli, şerre karşı izzetli kıl!
Âmîn…

Dipnotlar:
1- Bakara Sûresi: 155.
2- Bakara Sûresi: 156, 157.
3- Zümer Sûresi: 10.
4- Riyazü’s-Sâlihîn, 32.
5- Yasin Sûresi: 56.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir