Cennetin çarşı varmıdır?

Salih Sütçüoğlu: “Cennetin özellikleri hakkında ne gibi bilgiler vardır? Cennette çarşı var mıdır? Orada alış veriş nasıl olacaktır?”


Cennet Allah’ın Fazlındandır

Cennetin en şirin, en tatlı, en güzel özelliği Allah’ın fazlından olmasıdır.

Yoksa dünyada birkaç metrelik arsa için senelerce çalışan (tabir caizse canı çıkan) insanın, cenneti kazanmaya gücü kuvveti yeter mi?

Kur’ân bu hususu şu âyetiyle bildiriyor ve insanları cennete çağırıyor: “Rabbinizden bir bağışlanma ve genişliği göklerle yerler kadar olan Cennet’e koşun ki, orası Allah’tan korkup kötülüklerden sakınanlar için hazırlanmıştır.”1

Diğer bir âyet de şu müjdeyi veriyor: “İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükâfatı ne güzeldir!”2

Cennet âyetlerini risalelerinde tefsir eden Bediüzzaman diyor ki: “Cennet’e girmek, mahz-ı fazıldır.”3 “Cenâb-ı Hak Cennet’i ve saadet-i ebediyeyi, mahz-ı fazl ve keremiyle ihsan eder. Sen, daima rahmet ve keremine iltica et.”4

Cennette Hayat Ebedîdir

Cennetin bir diğer şirin, tatlı ve doyulmaz güzelliği de ebedî oluşudur.

Cennetin ebedî oluşu âyet ve hadislerde o kadar açık ve nettir ki, meseleyi tevil edip başka mecralara çekmeye hiç mahal yoktur. İşte iki âyet:

“İman edip salih ameller işleyenlere gelince -ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz- işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalıcıdırlar.”5

OKU:   Kabirde gelen rahmet müjdesi

“İman edip güzel bir amel işleyenlere Cennet ve bir de daha fazlası (Allah’ın Cemalini görmek) var. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır, ne de bir zillet… İşte bunlar cennetliktirler, kendileri orada ebedî olarak kalıcıdırlar.”6

Bediüzzaman bu âyetleri şöyle tefsir ediyor: “Nimetin devamı, nimetin zâtından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası, lezzetten daha lezizdir. Cennet’te devam, Cennet’in fevkindedir.”7

Cennetin Nimetleri Hayal Ötesidir!

Cennetin nimetleri öylesine hayal ötesi lütuflardır ki, insan sadece müjdesini okuyunca parmağını ısırıyor. İşte bazı müjdeler:

“Onlara şöyle denir: ‘Siz ve eşleriniz, sevinç ve mutlulukla cennete girin!’ Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. ‘Siz orada ebedî olarak kalacaksınız. Ve işte bu, sizin çalıştığınız ameller sebebiyle vâris kılındığınız Cennettir!”8

“Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır.”9

Resulullah (asm) buyurdular ki: “Allah şöyle bildirdi: “Ben Azimu’ş-Şan, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım.”10

Cennet Lezzetleri

Kendi İçinde Üçe Katlanır

Cennet lezzetleri üç kat lezzet içinde lütfedilir:

1- Allah’ın lütfu ve fazlı.

2- Kişinin amelinin uhrevî ücret olarak ilâvesi

OKU:   Lâ ilâhe illallah dâvâsında izzet ve şefkat

3- Kişinin dünyevî ihtiyacının hoş bir iştiha olarak ilâvesi.

Bediüzzaman diyor ki: “Elbette dâr-ı lezzet ve saadet olan Cennet’te o lezzetler; o kadar ulvî bir suret alıp ve vazife-i dünyevîyenin uhrevî ücretini de lezzet olarak ona katarak ve dünyevî ihtiyacı dahi uhrevî bir hoş iştiha suretinde ilâve ederek, Cennet’e lâyık ve ebediyete münasib, en câmi’ hayatdar bir maden-i lezzet olur.”11

Cennette Çarşılar Vardır

Cennette çarşılar vardır; gezip istediklerini seçersin. Fakat orada alış verişe ihtiyaç yoktur. Çünkü istediğin her şey, hayal sür’atinde elinde olacaktır. Mü’min, cennette bir sultandır, tam bir saltanat sürer. Cennet bir saltanat yeridir. Bu durumu şu âyet bildiriyor: “Orada nereye baksan, büyük bir ni’met, bol bir ihtişam ve tam bir saltanat görürsün.”12

Resulullah (asm) buyurdular ki: “Cennet ehlinin bir çarşısı vardır. Her Cuma oraya gelirler. Derken kuzey rüzgârı eser, elbiselerini ve yüzlerini okşar. Bunun tesiriyle hüsün ve cemalleri artar. Böylece ailelerine, daha da güzelleşmiş olarak dönerler.

Hanımları: “Vallahi, bizden ayrıldıktan sonra sizin cemal ve güzelliğiniz artmış!” derler.

Erkekler de: “Sizler de, Allah’a yemin olsun ki, bizden sonra çok daha güzelleşmişsiniz!” derler.”13

Dipnotlar:
1- Al-i İmran Sûresi: 133.
2- Ankebut Sûresi: 58.
3- Sözler, s. 321.
4- Sözler, s. 360.
5- Araf Sûresi: 42.
6- Yunus Sûresi: 26.
7- Şuâlar, s.759.
8- Zuhruf Sûresi: 70, 71, 72.
9- Muhammed Sûresi: 15.
10- Buhârî, Bed’ül-Halk 8, Tefsir Secde 1, Tevhid 35; Müslim, Cennet, 2, (2824); Tirmizî, Tefsir, (3195).
11- Sözler, s. 499.
12- İnsan Sûresi: 20.
13- Müslim, Cennet, 13, (2833).

OKU:   Cennette isteklerimiz karşılanır mı?

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir