Altın ve ipeğin erkeklere yasaklanmasının hikmetleri

Osman Tefek: “Altının erkeğe yasaklanmasının Kur’ân’da yeri var mıdır? Bunun hikmeti ve nedeni üzerinde durur musunuz?”

 

Altın takmanın ve ipek giymenin erkeklere haram olduğu hususu Kur’ân’da geçmiyor. Altın ve ipek kullanımını erkeklere yasaklayan Hazret-i Peygamber’dir (asm).

Fakat unutmayalım; Hazret-i Peygamberin (asm) her sözü vahiydir, her sözü dinin aslındandır. Nitekim unutmayalım; Kur’ân, “O’nun konuşması ancak vahiy iledir”1 buyurarak, Hazret-i Peygamber’in (asm) ancak Cenâb-ı Allah adına yasakladığını veya Cenâb-ı Allah adına emrettiğini bildiriyor. Hazret-i Peygamber (asm), Cenâb-ı Hak adına konuşuyor ve her sözü Vahiy Sahibi tarafından te’yid ediliyor ise, ümmetinin, Kur’ân’da yoktur diye Hazret-i Peygamber’in (asm) sözünü dikkate almaması düşünülemez.

Altın ve ipeğin erkeklere yasaklanmasının sebebine ve hikmetine gelince; öncelikle illeti esas almalıyız. Bunu bir İlâhî nehiy olarak algılayıp, erkek olarak, hiç sebep ve hikmet aramadan altın ve ipek kullanımından vazgeçmeliyiz. Erkekler, altın ve ipek kullanımını Cennete bırakmalılar.

Diğer hususa gelince; altın ve ipek süs olarak, kadınlara mubah kılınan birer süs eşyasıdır. Süslenmek kadının fıtratında vardır. Erkek ise süslenmeye düşkün yaratılmamıştır.—Estetik olmak ve güzel giyinmek ayrıdır.—Süslenmek erkek fıtratına uygun değildir. Riya ve gösteriş kapısını açar. Toplumda tevazu, yardımlaşma ve sevgi gibi güzel hasletlerin yaygınlaşması yerine; gösteriş, bencillik, kibir gibi kötü duyguların yaygınlaşmasına yarar. Güzel ahlâk yerine rezil ahlâklar gelip yerleşir.

OKU:   Kur’ân’da yeminin hikmetleri

İstisnai durumlara gelince: İmam-ı Muhammed, nikâhı tebrik alâmeti olarak altın yüzüğe 3-4 gramı geçmemek şartıyla2; İmam-ı Şafii de başka bir maddeyle karışık halde bulunan, yani saf olmayan ipeğe kumaş içinde yüzde elliden fazla olmamak şartıyla kullanımına izin vermiştir.3

Dipnotlar:
1- Necm Sûresi, 53/4.
2- Kamil Miras, Tecrid-i Sarih, 4/289
3- Şafii Fıkhı, 2/92

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir