Sun´î ipek erkeklere haram kılınmış mıdır?

Kütahya’dan okuyucumuz: “Erkekler için bir kıyafetin ne kadarı ipekli olursa kullanımı haram olur? Diğer maddelerden imal edilmiş sun’î ipek de haram mıdır?”

 

Bera bin Âzib nakleder ki: Allah Resûlüne (asm) ipek bir elbise hediye edilmişti. Elbise çok hoşumuza gitti. Elbiseye dokunuyor ve hayranlığımızı dile getiriyorduk. Resûlullah (asm) bize: “Siz buna güzel mi diyorsunuz? Sa’d bin Muâz’ın cennetteki mendilleri bundan daha hayırlıdır” buyurdu.1

Hazret-i Ali (ra) bir rivayetin de: Allah Resûlü (asm) sol eline bir ipek kumaşı, sağ eline de bir parça altını aldı ve: “Ümmetimin erkeklerine bu iki şey haram, kadınlarına helâldir” buyurdu.2

Kur’ân lüks ve israfı, gösteriş ve böbürlenmeyi yasaklamıştır. İpeğin erkeklere haram kılınmasının bir hikmeti de bu olmalıdır.

Malzemesinin çoğu ipek olan elbiseleri kullanmak erkeklere haramdır. İpeğin oranı, diğer malzemelere göre az ise, lüks ve gösterişe kaçmamak şartıyla; Hanefî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre caizdir. İmam-ı Azam’a göre; ipekten elbise olarak giyilmeyen yorgan, yastık yüzü, perde, seccade vs. yapmak ve kullanmak caizdir; bazı fakihlere göre ise caiz değildir. Hanbelî Ulemasından İbn-i Kudâme der ki: “Haram olan, saf ipektir. Başka bir şeyle karışık dokunmuş kumaşta, ipeğin oranı daha az olmak kaydıyla bu kumaştan yapılan elbisenin giyilmesinde bir sakınca yoktur.”3

Bilindiği gibi ipek, elsiz bir böceğin4 marifetidir. Bu yönü tefekkür edilmeye değer olmasına karşılık; elbise olarak kullanılmasında süs ve kibir alâmeti bulunduğundan Resulullah (asm) tarafından yasaklanmıştır. Sun’î ipek ise, başka maddelerden imal edildiğinden aslında saf ipek sayılmamakla beraber; tekebbür, gurur ve gösteriş amacıyla kullanılması caiz değildir.

OKU:   Köpek bakımı

Dipnotlar:
1- Buhârî, Kitab-ı Libâs, 26;
2- Buhârî, Libâs, 30;
3- İbn-i Kudâme, El-Mugnî, C.1, 588-590;
4- Şuâlar, s. 192

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir