Âdetliyken Kur’ân okumak

İstanbul’dan okuyucumuz: “Bazı hocalar ‘Âdetliyken Kur’ân okunur, Kur’ân’a dokunulur. Çünkü bu hal kadın için fıtrî bir süreçtir’ diyor. Ne derece doğrudur?”

Biz selef-i salihinin yolundayız. Selef-i salihin vahiy kaynağına en yakın ve sünnet çerçevesinde Kur’ân âyetlerini yaşayarak yorumlamıştır. Bu meselede selef-i salihin uleması arasında ihtilaf da yoktur. Yapılması gereken içtihat yapılmış ve gereken söz söylenmiştir. Bu meseleyi defalarca kaynatıp gündeme taşımanın gerekli olduğu kanaatinde de değiliz.

Selef-i Salihine (dört mezhep imamları ve önceki şerefli silsileye) göre, Kur’ân; “Şüphesiz bu, Kur’ân-ı Kerîm’dir. Levh-i Mahfuzda korunmuştur. Ona ter temiz olanlardan başkası dokunamaz. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir”1 âyetiyle Kur’ân’a dokunabilme esaslarını belirlemiştir.

Buna göre Kur’ân’a dokunabilmek için;

1- Küfür kirliliğinden,

2- Necâset kirliliğinden,

3- Hades kirliliğinden arınmış olmalıdır.

Yani Müslüman olmalı, kan ve sâir kirliliklerden arınmış olmalı ve abdestsizlik halinden de sıyrılmış olmalı, yani abdestli olmalıdır.

Âdet halindeki bir Müslüman kadının kan ve sâir kirliliklerden arınmasına ve abdestli bulunmasına fıtraten imkân yoktur. Onun Kur’ân’a dokunmaması bir ceza değil; şefkatli bir hükümdür.

SÜNNETLE YİRMİ DÖRT SAAT

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki:

“İsraf etmeyerek, kibir ve gurura kapılmayarak yiyiniz, içiniz, tasadduk ediniz ve giyininiz.” (Nesâî, Zekât, 66)
1- İsraftan kaçınmak.
2- Nefsimizin kibir ve gururunu yenmek.
3- Yemekte, içmekte ve giyinmekte tutumlu olmak.
4- Muhtaç olanlara imkânlarımız nispetinde yedirmek, içirmek ve onları giydirmek.
5- İnsanlara verirken Allah’ın rızasını gözetmek.
6- Allah rızası için verilen insanlardan bir şey beklememek.
7- Verirken minnet altında bırakmamak.
8- Gerekirse sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek kadar gizli vermek.
9- Giyinirken israfa kaçmayacak ölçüde güzelliği, estetiği ve uyumu gözetmek.
10- Gösterişten uzak bulunmak, fakat pejmürde olmamak

OKU:   Kâinat, Kur’ân’ını okurken

Dipnot:

1- Vâkıa Sûresi: 77, 78, 79, 80.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir