Sümeyye Terzi: “Rüyada kendini başı açık ve saçı uzun görmek nedir? İnşallah hayırlıdır.”

Her rüya yorumlanmaya değmez. Esasen, rüyaların sadece üçte biri işe yarar ve yorumlanmaya değer. Üçte ikisi işe yaramaz ve yorumlanmaya değmez. Rüyaların üçte ikisi, Kur’ân’ın “Edğasü ehlâm”1 (karışık ve anlaşılmaz rüyalar) dediği türdendir.

“Ya Resulallah! Rüyamda birisi kellemi kesip yere attı. Ben de koşup kellemi koltuğuma aldım ve adamın peşinden koştum, adamı kovaladım.” diyerek rüyasını anlatan birisine Sevgili Peygamberimiz (asm): “Şeytan seninle oynamış” buyurmuştur.

Rüyaların üçte biri yorumlanabilir cinsten olsa da, hakikat ehli âlimler rüya yorumlarına güvenmeye ve rüya yorumlarıyla amel etmeye pek taraftar olmamışlardır. Çünkü rüya yorumları aldatıcı olabiliyor ve her zaman hakikati bire bir göstermeyebiliyor. Bazen görüldüğü gibi çıkıyor, bazen aksi bir mânâ ile çıkıyor. Bazen korkunç bir rüyanın çok tatlı bir yorumu, bazen de tatlı bir rüyanın korkunç bir yorumu çıkabiliyor. Bu açıdan mümkünse rüya yorumlarıyla uğraşmamak ve eğer yorumlama gereği duymuşsak mutlaka hayra yorumlamak gerekiyor.

Rüyaların yorumlanabilir olanlarını, ya da yorumlama ihtiyacı hissettiklerimizi şer dahi görsek hayra yormamız gerekiyor. Cenâb-ı Allah hakkında hüsn-ü zan ettiğimizi ve sadece O’ndan hayır umduğumuzu böylece bir kez de rüya vesilesiyle göstermiş oluruz. Hayır ummak ve hayır bulmak için rüyaya değil; Allah’ın rahmetine güvenmemiz gerekiyor. Allah, rahmetine güvenenleri yolda bırakmaz, yardımsız bırakmaz; elinden tutar.

Bununla beraber rüyanıza yine de yorum arıyorsanız, diyebiliriz ki: Cenâb-ı Allah sizin uzun ve ebedî bir saadet getiren bir itikat ve yaşayış içine girmenizi istiyor ve bu konuda size inşallah yardımcı olacak. Allah yardımcınız olsun.

Dipnotlar:
1. Yusuf Sûresi: 44


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Bu gece seksen yıla sığmıyor
65
Kur’ân’ın; “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gece her türlü iş için Rablerinin izniyle inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir rahmettir.”1 buyurduğu; Peygamber ...
Günahları eriten ateş: Tövbe
170
Gültekin Örenç: “Tövbe-i nasuh nedir? Günahlardan uzak durmanın ve tövbenin makbul yaşı var mıdır?” (daha&helliip;)
Kur´ân´da kıyamet sahnesi
503
İsveç’ten okuyucumuz: “Kıyamet nasıl kopacak? Koptuğu zaman ve hemen sonrasında neler olacaktır?” (daha&helliip;)
Hadis ve vahiy
50
İstanbul’dan ismini belirtmeyen bir okuyucumuz: “Sahabeler bazen Peygamber Efendimize (asm); ‘Bu Allah’ın emri midir? Yoksa senin fikrin midir?’ diyor. Ve bakıyoruz, sahabenin fikri kabul görüyor. Sah...
Miras maaşı hakkında
58
Salih Sütçüoğlu: “Bir arkadaşın sorusu: ‘Miras maaşını almak için mahkemece boşanmış bir çift, evliliğini dinen devam ettirebilir mi? Eğer ettirirse, aldığı maaş kendilerine helâl olur mu?” (daha&hel...
Cinlere peygamberler gelmiş midir?
524
Şanlıurfa Birecik’ten Ümral Duman: “Cinlere kendi içerisinden peygamberler gelmiş midir? Bu konuyla ilgili bir bilgi var mıdır?” (daha&helliip;)
Kadın ve erkek birbirinin örtüsüdür
590
“Kıskançlık nedir? Ne değildir? Fazîlet midir? Kötü huy mudur? Eşler arasında kıskançlık olmalı mı, olmamalı mı? Hanımın beyini, beyin de hanımını kıskanması fazîlet midir, mutsuzluk sebebi midir? Bir...
26. Pencere üzerine
57
Abdulmuhsin Bey: “Hazret-i Üstad, Otuz Üçüncü Sözün Yirmi Altıncı Penceresinde Allah’ın Sermediyetini ırmaktaki kabarcıklar ile ispat eder. Bu konuyu açıklar mısınız?” (daha&helliip;)...
İmanımız ve hayatımız
72
Adana’dan okuyucumuz: “İman ile hayatımız nasıl bütünlük kazanacak? Amele yansımayan bir iman kurtuluş vesikası olabilir mi? Risâle-i Nûr okuyanın imansız kabre girmeyeceği müjdesini açıklar mısınız? ...
Günahların bağışlandığı ay geliyor
77
 Abdullah Bey: “Peygamber Efendimiz (asm), “Kim Ramazan ayını Allah’tan sevap umarak tutarsa geçmiş günahları af olur” buyuruyor. Bu müjdeyi nasıl anlamalıyız?” (daha&helliip;)