Sümeyye Terzi: “Rüyada kendini başı açık ve saçı uzun görmek nedir? İnşallah hayırlıdır.”

Her rüya yorumlanmaya değmez. Esasen, rüyaların sadece üçte biri işe yarar ve yorumlanmaya değer. Üçte ikisi işe yaramaz ve yorumlanmaya değmez. Rüyaların üçte ikisi, Kur’ân’ın “Edğasü ehlâm”1 (karışık ve anlaşılmaz rüyalar) dediği türdendir.

“Ya Resulallah! Rüyamda birisi kellemi kesip yere attı. Ben de koşup kellemi koltuğuma aldım ve adamın peşinden koştum, adamı kovaladım.” diyerek rüyasını anlatan birisine Sevgili Peygamberimiz (asm): “Şeytan seninle oynamış” buyurmuştur.

Rüyaların üçte biri yorumlanabilir cinsten olsa da, hakikat ehli âlimler rüya yorumlarına güvenmeye ve rüya yorumlarıyla amel etmeye pek taraftar olmamışlardır. Çünkü rüya yorumları aldatıcı olabiliyor ve her zaman hakikati bire bir göstermeyebiliyor. Bazen görüldüğü gibi çıkıyor, bazen aksi bir mânâ ile çıkıyor. Bazen korkunç bir rüyanın çok tatlı bir yorumu, bazen de tatlı bir rüyanın korkunç bir yorumu çıkabiliyor. Bu açıdan mümkünse rüya yorumlarıyla uğraşmamak ve eğer yorumlama gereği duymuşsak mutlaka hayra yorumlamak gerekiyor.

Rüyaların yorumlanabilir olanlarını, ya da yorumlama ihtiyacı hissettiklerimizi şer dahi görsek hayra yormamız gerekiyor. Cenâb-ı Allah hakkında hüsn-ü zan ettiğimizi ve sadece O’ndan hayır umduğumuzu böylece bir kez de rüya vesilesiyle göstermiş oluruz. Hayır ummak ve hayır bulmak için rüyaya değil; Allah’ın rahmetine güvenmemiz gerekiyor. Allah, rahmetine güvenenleri yolda bırakmaz, yardımsız bırakmaz; elinden tutar.

Bununla beraber rüyanıza yine de yorum arıyorsanız, diyebiliriz ki: Cenâb-ı Allah sizin uzun ve ebedî bir saadet getiren bir itikat ve yaşayış içine girmenizi istiyor ve bu konuda size inşallah yardımcı olacak. Allah yardımcınız olsun.

Dipnotlar:
1. Yusuf Sûresi: 44


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Ehl-i kitap, ehl-i necat mıdır?
94
Zübeyir Bey: “Ehl-i kitap kimlere deniyor? Müslüman da ehl-i kitaptan sayılır mı? Ehl-i kitap ehl-i necat mıdır? Kurtuluşa ererler mi?” (daha&helliip;)
Dürüstlük bereketi ve Besmele
108
Atilla Bey: “Peygamberlerle ve şehitlerle beraber olmayı netice veren ticaretin şartları ve incelikleri nelerdir?” (daha&helliip;)
Riyadan şirke, şirkten riyaya yollar var
28
Hayati Bey: “‘Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, Allah’a ortak koşmalarıdır” 1 hadisi nasıl anlaşılmalıdır?” (daha&helliip;)
Kâ’b bin Mâlik’in (ra) tövbesi
58
Bayan okuyucumuz: “Tövbemizin kabul edildiğini anlayabilir miyiz? Bu konuda sahabelerden örnek var mıdır?” (daha&helliip;)
Müzikte vahiy ölçüsü
40
Manisa/ Demirci’den Büşra Nur ÜNLÜ: “Bir bayan olarak bağlama (veya herhangi bir müzik âleti) çalmanın dinimizce hükmü nedir? Caiz midir? Bayan ve dindar bir aile olduğumuz için çevredeki bazı insanla...
Allah´ın emir ve iradesinin hâkimiyeti
41
Dilek hanım: “Allah’ın emir ve irâdesinin varlıklara hâkim olduğunu nasıl anlarız? İnsanın amelinde Allah’ın dileği mi esastır, emri mi esastır? Allah insanlara emrettiği halde dilemezse ne olur?” ...
Hicri yılınızı tebrikler
78
  Muharrem ayının fazileti Ramazan ayından hemen sonra geldiği halde, bu ayda nafile oruçtan başka bir şeyin emredilmemiş olması sırf şefkat-i Rabbaniyenin ve merhamet-i Rahmaniyenin bir tezahürü olsa...
Zekat Borçlarını Ortaya Çıkarmak
40
“Ticaretle iştigal eden ve fakat elde olmayan sebeplerle beş on yıllık zekât borcu olan bir esnaf zekâtını nasıl hesaplayıp verecektir? Önceki zekât borçlarını nasıl ortaya çıkaracak?” (daha&helliip;...
Kadın ve erkek birbirinin örtüsüdür
321
“Kıskançlık nedir? Ne değildir? Fazîlet midir? Kötü huy mudur? Eşler arasında kıskançlık olmalı mı, olmamalı mı? Hanımın beyini, beyin de hanımını kıskanması fazîlet midir, mutsuzluk sebebi midir? Bir...
Cennetin taşı toprağı
131
Salih Bey: “Cennette toprak var mıdır?” (daha&helliip;)