Ersin Öğüt: *“Kabir namazı veya kabir nur namazı adında bir namaz var mıdır? Var ise hükmü nedir? Var ise ne zaman ve nasıl kılınır?”

Üzerimize zimmetli namaz, bize farz namaz, kılmamız zorunlu namaz, mahşerde sorgusu olacak namaz, bize ummadığımız biçimde feyiz ve bereket vermeye, sayısız sevap kazandırmaya ve bizi Allah’a yakın kılmaya kabiliyetli namaz, beş vakit namazdır.

Nafile ibadetlerle çok fazla ilgilenip farz namazları kıymetten düşürmek doğru bir adım olmaz. Eğer farz namazlarımızı sıhhatli biçimde kılmayı başarabilirsek, bu bize dünyada da, kabirde de, mahşerde de, ahirette de ve ahiretin her bir köşesinde, her bir darlığında, her bir zorluğunda yeter. Kabir namazı veya kabir nur namazı gibi varsa bile zayıf rivayetlerle gelen ve zaten de nafile olan namazları aramamıza hiç gerek kalmaz.

Beş vakit namazdan başka, sıhhatli rivayetleri bulunan, fakat sünnet olan günlük namazlar gece kılınan teheccüd namazı, kuşluk vakitleri kılınan duha namazı ve akşam namazından sonra kılınan evvabin namazıdır. Bu namazlar hüküm olarak farz değil, sünnettirler.

Muhtemeldir ki, gece kılınan teheccüd namazı, zorluğu ve gece karanlığında kılınması münasebetiyle ve kabirde ışık olduğu ümidiyle kimi yerlerde kabir nur namazı adıyla anılmış olabilir. Bunların dışında, kabir kavramına, mekânına veya mânâsına tahsis edilmiş herhangi bir namaz söz konusu değildir. Var saymak da bid’attir.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Hidayet kavramı üzerine
70
  Nuray Hanım: “İşârâtü’l-İ’câz’da işlenen ‘hidâyet’ kavramını açar mısınız? Gafil bir Müslüman’ın hidâyeti nasıl oluyor?” (daha&helliip;)
Oruç tutanın namaz kılmaması
223
Merve Kuruçaylı: “Ramazan ayında oruç tutup namaz kılmayanın oruç sevabından bir şey eksilir mi?” (daha&helliip;)
Diş tedavileri üzerine
54
Afyon’dan Mehmet Kenar: “Diş dolguları ve kaplamalar caiz midir? Abdest ve gusle engel teşkil ederler mi? Bazı kimseler Malikilere ittibâen olabileceğini, ancak bu durumda da daha önce kılınan namazla...
Beyanat ve Tenvirler
86
Bandırma / Edincik’ten Ali Karakaş: “Beyanat ve Tenvirler adlı risalenin ehemmiyeti nedir? Siyasî olaylardaki isabeti üzerinde durur musunuz?” (daha&helliip;)
Müstehcenlik ölçüsü
180
“Düşünür” rumuzlu okuyucumuz: “Kadınların ve erkeklerin avret yerlerinin sınırı neresidir? Bu sınırı, biraz dar çerçevede ele almak mümkün müdür? Tam örtülmemiş resimleri kötü niyet olmaksızın neşretm...
Toplu musafaha
60
İzmir/Tire’den Mustafa SAÄžLAM: “ Câmiden çıktıktan sonra toplu musafaha yapmanın hükmü nedir?” (daha&helliip;)
Organ bağışında bulunmak
58
Kevser Karataş: “Bazı kimseler insanın hastalanmasının ve bu sebeple ölmesinin Allah’ın (cc) bileceği bir iş olması sebebiyle organ bağışında bulunarak bu kadere karşı çıkıldığına dair bilgiler yaymak...
Nefsimizi sevme sebepleri
100
Ömer Bey: " Mesnevî-i Nûriye’nin 181. sayfasında “1 ve keza, seni nefsini sevmeye sevk eden esbap” diye başlayarak, nefsimizi sevme sebepleri zikrediliyor. Bu bölümü açıklar mısınız? (daha&helliip...
Âdetliyken Kur’ân okumak
509
İstanbul’dan okuyucumuz: “Bazı hocalar ‘Âdetliyken Kur’ân okunur, Kur’ân’a dokunulur. Çünkü bu hal kadın için fıtrî bir süreçtir’ diyor. Ne derece doğrudur?” (daha&helliip;)...
Kul hakkının affedilmesi
153
Erol Bey: “Bir adam bilerek kul hakkı yese, helâlleşmeden kendisine takva nasip olsa, hadislerin hepsini ezberlese, Kur’ân’ı ezberlese, her yıl hacca gitse; hakkını yediği kişiyle helâlleşmeden kul ha...